โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านคนละหลัง

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านคนละหลัง slotxo กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงิน และทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 และสิ้นสุดการทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือ ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคารหมายเหตุนิยามคำว่า…

สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส.เพื่อคุณ ปี 2564

สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส.เพื่อคุณ ปี 2564 slotxo กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ และทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารหมายเหตุนิยามคำว่า “อาคาร”หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลตวงเงิน / ระยะเวลาผ่อนวงเงินวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายต่อหลักประกันระยะเวลาผ่อนระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 4 ปี และไม่เกิน…

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน slotxo เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล เลือกใช้จ่ายในวงเงินสูงกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ให้คุณผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอกแก่ บุคลากรขององค์กร หรือหน่วยงานที่มีการลงนามบันทึกการให้บริการสินเชื่อสวัสดิการเท่านั้น xoslot ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันห้าร้อยก็เปิดบัญชีได้อัตราดอกเบี้ยต่ำรับผลตอบแทนสูงวงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 1,500,000 บาทวงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 25 เท่าของรายได้ต่อเดือนหรือสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาทสำหรับทุกการใช้จ่ายรับเงินคืนผ่อนชำระสบายๆ แบบลดต้นลดดอกผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก นานสูงสุดถึง 12 ปีรับเครดิตเงินคืนไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ (สำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร)จ่ายเบี้ย 9 ปี คุ้มครองชีวิต 15 ปีรับฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีแรก (สำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร)คุ้มครองทันทีที่ธนาคารโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้เงื่อนไขผู้สมัครเป็นข้าราชการทหาร หรือ ข้าราชการ ของหน่วยงานที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ…

สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (สำหรับข้าราชการทหาร)

สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (สำหรับข้าราชการทหาร) slotxo ผ่อนเพิ่มตามรายได้ที่เพิ่ม (แบบขั้นบันได) ลดค่าใช้จ่าย ผ่อนสบายกว่าเดิม ปีแรกผ่อนน้อย ปีต่อไปผ่อนเพิ่มตามรายได้ที่เพิ่ม (แบบขั้นบันได) ไม่มี! ค่าอากรแสตมป์สัญญาให้สินเชื่อ ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง 1% ค่าประกันอัคคีภัย ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ช่วยลดความเสี่ยง กู้ร่วมได้ 3 คน (รวมผู้กู้หลัก) นำสิทธิ์ค่าเช่าบ้าน / ค่าเช่าซื้อฯ นำสิทธิ์ค่าเช่าบ้าน / ค่าเช่าซื้อฯ มารวมเป็นรายได้ในการพิจารณาสินเชื่อ xoslot คุณสมบัติผู้สมัครผู้กู้หลักต้องได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงกลาโหมผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีอายุตั้งแต่ 20…

ทีเอ็มบี แคชทูโก

ทีเอ็มบี แคชทูโก slotxo พิเศษ ลดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ลดทุกเดือน จากดอกเบี้ยปกติ แค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี 5 ครั้ง/เดือน + สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) พร้อมวงเงินอนุมัติสูงถึง 1.5 ล้านบาท ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยจะมีผลในเดือนถัดไปหลังปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน xoslot เพราะคุณต้องได้มากกว่า สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร รับดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี ตลอด 3 เดือนแรก รายละเอียดวงเงินอนุมัติวงเงินอนุมัติระหว่าง 15,000…

สินเชื่อทีเอ็มบี บ้านใหม่ บ้านมือสอง

สินเชื่อทีเอ็มบี บ้านใหม่ บ้านมือสอง slotxo วงเงินอนุมัติวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท1.1 กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาทวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อจาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ( คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อ )วงเงินสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อจากโครงการทั่วไป1.2 กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ…

4 เรื่องต้องรู้ ก่อนขอสินเชื่อ

4 เรื่องต้องรู้ ก่อนขอสินเชื่อ slotxo เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวง โดยศึกษาเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าการสมัครสินเชื่อของคุณจะราบรื่นไร้ปัญหาผู้สมัครสินเชื่อต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำสูงสุด 35 ปี) ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปีคุณจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดประมาณ 80-90% ของราคาประเมิน หรือ 100% ของยอดสินเชื่อที่เหลือหากเป็นกรณีทำ รีไฟแนนซ์ xoslot ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อยื่นคำขอสินเชื่อที่สาขาธนาคารคุณสามารถยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบได้ที่สาขาธนาคารที่คุณสะดวก เจ้าหน้าที่จะพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นจากข้อมูลของคุณ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินอื่นๆ เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชำระคืนเงินกู้ของคุณส่งใบคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบเพื่อรอการพิจารณาอนุมัติเจ้าหน้าที่สาขาจะส่งใบคำขอสินเชื่อของคุณพร้อมเอกสารประกอบคำขอสินเชื่อไปที่ศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อคุณสมบัติผู้ขอกู้ประวัติทางการเงินความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อประเภทและมูลค่าของหลักประกันเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินหลักทรัพย์จะติดต่อคุณเพื่อนัดหมายเข้าไปประเมินมูลค่าหลักประกัน…

สินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อย

สินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อย slotxo จุดเด่นสินเชื่อ มั่นใจกับ 2 ทางเลือก ที่ตอบโจทย์ตรงใจ สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ (เงินกู้) และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (เงินทุนหมุนเวียน) xoslot วงเงินพร้อมใช้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาท – 2,000,000 บาทสินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินทันทีสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์อนุมัติเบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ทชำระคืนสบายสินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ผ่อนชำระคงที่ตลอดอายุสัญญา แบบลดต้นลดดอก สูงสุด 5 ปี เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ไม่มีดอกเบี้ยสมัครง่ายสำหรับบุคคลธรรมดาที่ดำเนินธุรกิจรายย่อย…

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ slotxo เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์กับสินเชื่อบุคคล บัวหลวงสุขใจ สำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ* *สอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333 xoslot วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันใจวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนของคุณทันทีชำระคืนสบายๆ สูงสุด 60 เดือนผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆ กันทุกเดือนสะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยากคล่องตัวยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันค่าธรรมเนียมฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการค่าอากรแสตมป์ 0.05%…

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ slotxo เพื่อเป็นค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำธุรกิจภายใต้ตราหรือเครื่องหมายการค้า/บริการของเจ้าของแฟรนไชส์ xoslot รายละเอียดสินเชื่อจำนวนเงินให้กู้รายละไม่เกินมูลค่าของสัญญาที่เจ้าของแฟรนไชส์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำธุรกิจ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1.0 ล้านบาท/รายอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ประเภทเงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปีประเภทเงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 7 ปีกรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันให้มีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปีรายละเอียดการสมัครคุณสมบัติเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมกับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปีเป็นผู้รับสิทธิในการเข้าร่วมทำธุรกิจในการจำหน่ายสินค้า/บริการภายใต้ตราหรือเครื่องหมายการค้า/บริการของเจ้าของแฟรนไชส์หรือผู้ให้สิทธิที่ทำ MOU กับธนาคารมีสถานที่ประกอบการ/ทำเลที่ตั้งมีความเหมาะสมต้องผ่านการอบรมจากเจ้าของแฟรนไชส์หรือผู้ให้สิทธิมีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกประเภทใดประเภทหนึ่ง ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงินและควรใช้บริการ Mobile Banking…

Back to top