Home » ใช้บริการเงินกู้นอกระบบผ่านเน็ตอย่างไรให้ปลอดภัยได้เงินจริง5ข้อต้องรู้ ธนาคารดูอะไรก่อนปล่อยกู้

ใช้บริการเงินกู้นอกระบบผ่านเน็ตอย่างไรให้ปลอดภัยได้เงินจริง5ข้อต้องรู้ ธนาคารดูอะไรก่อนปล่อยกู้

เราปฎิเสธไม่ได้ว่า ในปัจจุบันการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย โดยเฉพาะสังคมเมือง และเงินกู้นอกระบบก็ได้เริ่มพัฒนาโดยมีการลงโฆษณา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แต่ในโฆษณาเหล่านั้น ก็จะมีทั้งบริษัทที่ให้กู้นอกระบบจริงๆ และมิจฉาชีพที่คอยหลอกหลวงเหยื่อปะปนอยู่ เราจะมีวิธีการอย่างไรในการใช้บริการ และตรวจสอบ ผู้ที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบเพื่อไม่ให้เราต้องตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพ

ขั้นตอนการตรวจสอบเงินกู้ในอินเตอร์เน็ต

สล็อตออนไลน์

  • ตรวจสอบประวัติโดยการใช้เบอร์โทร ชื่อ ไปค้นหา ใน google เพื่อตรวจสอบบุคคลนั้นๆ ว่ามีประวัติการโกงหรือไม่
  • ห้ามโอนเงินมัดจำ ค่าเอกสาร หรือค่าดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น (บริษัทของเราไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินใดๆในการดำเนินการ ห้ามโอนเด็ดขาด)
  • หากมีการนัดเจอ เพื่อตรวจสอบเอกสาร ควรนัดเจอในที่แจ้ง เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
  • หลังจากอนุมัติเงินกู้ จะถึงขั้นตอนเซ็นเอกสารหรือหนังสือสัญญาเงินกู้ ควรอ่านหรือตรวจสอบความถูกต้องและทำความเข้าใจในตัวสัญญา ให้ถูกต้องตรงกัน

5ข้อต้องรู้ ธนาคารดูอะไรก่อนปล่อยกู้
5C คือหลักสำคัญ 5 ข้อที่ธนาคารใช้ในการพิจารณา ว่าจะปล่อยเงินกู้หรือไม่ และจะปล่อยเงินกู้ในวงเงินเท่าไหร่

jumboslot

  1. อุปนิสัยของลูกค้า (Character) ธนาคารจะดูว่าผู้กู้ มีอุปนิสัยและประวัติทางด้านการเงินที่ดี หรือ ไม่ดีอย่างไร ซึ่งข้อมูลเหล้านี้จะสะท้อนให้เห็นความรับผิดชอบ และวินัยทางการเงินของผู้กู้ ได้เป็นอย่างดี
  2. เงินทุน (Capital) โดยปรกติทั่วไปแล้ว ผู้กู้จะต้องมีเงินทุนส่วนหนึ่งมาลงทุนด้วย หรือผลกำไรรวมสะสมจากการทำธุรกิจนำมาลงทุน ตรงส่วนนี้จะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ขอกู้ ได้พยายามทุ่มเทในการประกอบธุรกิจอย่างสุดความสามารถ และการจะนำทุน หรือกำไรมาลงทุนในสัดส่วนปริมาณเท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนระหว่างเงินทุนและหนี้สิน
  3. ความสามารถในการชำระหนี้ (Capacity) เป็นประเด็นที่สำคัญมากที่สุดที่ธนาคาร จะใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ เพราะธนาคารต้องการดอกเบี้ยและเงินต้นคืน โดยจะดูได้จาก รายรับ – ค่าใช้จ่าย จะต้องเหลือเพียงพอต่อการชำระหนี้ทั้งหมดในแต่ละงวด

เครดิตฟรี

  1. หลักประกัน (Collaterals) หลักประกันที่ธนาคาร เลือกในลำดับแรกคือ สถานที่ประกอบการ รองลงมาคือ สิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน หรือ เครื่องจักร ภายในสถานประกอบการ และการพิจารณาของธนาคาร นั้นไม่ได้เจาะจงดูที่หลักประกันเพียงอย่างเดียว แต่ธนาคารจะดูรวมไปถึงความสามารถในการชำระหนี้ และแผนธุรกิจ ซึ่งถ้าเราไม่มีหลักประกันก็ยังจะสามารถขอกู้ได้ แต่ธนาคารจะมีมาตราการพิจารณาในการขอสินเชื่อที่เข้มข้นมากกว่ามีหลักประกัน
  2. เงื่อนไข (Condition) เงื่อนไขในการที่เราจะใช้วงเงินจะถูกกำหนดขึ้นโดยธนาคาร ซึ่งในแต่ละรายจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้กู้ต้องศึกษาเงื่อนไขของแต่ละธนาคารให้ถี่ถ้วน

สล็อต

การเงิน การลงทุน ต้องมาคู่กัน ณัฐมล กล่าว

lesphrasesde

Back to top