Home » 5 ข้อดีขอสินเชื่อ SMEs โดยไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

5 ข้อดีขอสินเชื่อ SMEs โดยไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

โดยปกติแล้วการขอสินเชื่อจากธนาคารโดยตรงจะต้องใช้สินทรัพย์ในการค้ำประกันด้วย แต่ถ้าเป็นการขอสินเชื่อ SMEs ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ส่วนมากเจ้าของธุรกิจจะนิยมขอสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินต่างๆ หรือขอสินเชื่อ SMEs ผ่านทางออนไลน์ หากจะขอสินเชื่อโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันกันดีอย่างไร วันนี้ จะนำเสนอให้ทราบ

  1. มีความยืดหยุ่นทางการเงิน

สล็อตออนไลน์

การขอสินเชื่อ SMEs แบบไม่มีหลักทรัพย์เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการเงินทุน เพื่อไปใช้หมุนเวียนภายในกิจการอย่างมาก เนื่องจากว่าการขอสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นการกู้ยืมระยะสั้นแต่วงเงินที่อนุมัตินั้นค่อนข้างสูง ทำให้ธุรกิจสามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้บริหารจัดการได้อย่างง่าย สะดวก โดยไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับปัญหาการชำระเงิน

  1. ใช้หลักทรัพย์ไว้เป็นทุนสำรอง

ด้วยความที่เป็นการขอสินเชื่อ SMEs ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ต้องหาสินทรัพย์ต่างๆ มาวางค้ำประกัน ทำให้เจ้าของธุรกิจ SMEs นั้นสามารถเก็บสินทรัพย์เหล่านั้นเอาไว้ เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการใช้จ่ายในอนาคตได้เป็นอย่างดี

jumboslot

  1. ทำเรื่องได้สะดวก รวดเร็ว

ขั้นตอนการขอสินเชื่อธุรกิจไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน จะมีความรวดเร็วกว่าการขอสินเชื่อ SMEs แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่ต้องใช้ระยะเวลาการอนุมัติที่ค่อนข้างนาน สินเชื่อ SMEs ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันบางเจ้า รอผลการอนุมัติภายใน 3 วันทำการเท่านั้น

  1. เสียค่าใช้จ่ายในการเดินเรื่องน้อย

เครดิตฟรี

ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อ SMEs แบบไหนต้องมีค่าดำเนินการให้ทั้งสิ้น แต่ถ้าเป็นการขอสินเชื่อ SME แบบทั่วไป ค่าดำเนินการต่างๆ ก็จะค่อนข้างสูง ในทางกลับกันการขอสินเชื่อ SMEs ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะนิยมทำเรื่องผ่านช่องทางออนไลน์ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมการขอสินเชื่อ SMEs ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันถึงมีค่าดำเนินการที่ถูกกว่าสินเชื่อรูปแบบอื่นๆ

  1. ทำให้ธุรกิจนั้นมีความน่าเชื่อถือ

ถ้าขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs แต่ว่าถ้ามีการใช้ชื่อเจ้าของ และสินทรัพย์บริษัทในการค้ำประกัน อาจจะดูไม่ดีนัก ดังนั้น การขอสินเชื่อ SMEs แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อให้กับธุรกิจ SME ได้ เพราะไม่ต้องใช้บุคคล หรือสินทรัพย์ใดๆ ในการค้ำประกัน

สล็อต

เห็นได้ว่าการขอสินเชื่อ SMEs โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีความน่าสนใจอย่างมาก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ต้องการนำชื่อหรือสินทรัพย์ของบริษัทไปวางค้ำประกัน แต่ถึงอย่างไรอย่าลืมอ่านเงื่อนไขรายละเอียด โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยให้ดี และอย่าลืมเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยหลายธนาคารด้วย

การลงทุนธุระกิจ ต้องใช้เงินจำนวนมากนักลงทุนคิดให้รอบครอบ

lesphrasesde

Back to top