Home » กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์ สินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลัง

กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์ สินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลัง

กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์ สินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลัง

slotxo

ให้บริการสินเชื่อสินค้าคงคลังแก่ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่ต้องสั่งซื้อรถยนต์ไว้รอจำหน่ายให้ลูกค้า

xoslot

รูปแบบการให้บริการ
ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเปิดวงเงินสินเชื่อ เพื่อใช้สั่งซื้อรถยนต์ โดยรูปแบบของสัญญาจะเป็นการเช่าทรัพย์สินเพื่อใช้แสดงไว้รอการขาย (Inventory Finance – Rental scheme)
โดยทั่วไปกำหนดการให้สินเชื่อที่ร้อยละ 100 ของราคาต้นทุนขายรถยนต์ (Ex-factory wholesale value including all taxes)
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับ MOR ซึ่งผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จะชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ในรูปของค่าเช่าทรัพย์สิน (รถที่สต๊อก) ที่ใช้แสดงไว้รอการขาย
ระยะเวลาของการใช้สินเชื่อโดยทั่วไปกำหนดไว้ไม่เกิน 120 วัน (ระยะเวลาการสต๊อกรถยนต์ของผู้แทนจำหน่ายโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 45 วัน)
จุดเด่นที่สร้างความแตกต่าง
สะดวกรวดเร็วในการเบิกใช้วงเงิน โดยใช้เวลาประมาณ 1 วันทำการ เมื่อมีการสั่งซื้อรถยนต์และขอใช้เบิกใช้วงเงินในวันนี้ ผู้แทนจำหน่ายจะได้รับการโอนเงินในวันทำการถัดไป
สะดวกรวดเร็วในการตรวจสต๊อกรถยนต์ ด้วยการใช้ Barcode System จึงไม่จำเป็นต้องใช้เวลาตรวจดูหมายเลขเครื่องยนต์ และตัวถัง
เพิ่มทางเลือก หากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ไม่ต้องการรูปแบบของการเช่าทรัพย์สินเพื่อใช้แสดงไว้รอการขาย (Inventory Finance-Rental Scheme) กรุงศรี ออโต้จะดำเนินการประสานงานกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อเสนอสินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลังในรูปแบบของเงินกู้หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (Inventory Finance-Loan Scheme)
บริการพิเศษอื่นๆ
บริการ Offset ระหว่างยอดกรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์และสินเชื่อเช่าซื้อ โดยผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ชำระเพียงส่วนต่างระหว่าง 2 ยอดเท่านั้น
บริการประกันภัย คุ้มครองรถยนต์ทุกคันที่อยู่ภายใต้สัญญาของกรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์
*ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 3 ฉบับ
ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

เครดิตฟรี

เอกสารประกอบการสมัคร
สำหรับบุคคลธรรมดา
บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ
สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า (บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยารับเงินไวภายใน 1 วันทำการ หลังการโอนเล่มทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน)จำนวน 2 ชุด
ภพ.20
สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล / สำเนาบัตรอประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
รายงานการประชุม “แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ” (ต้นฉบับลงนาม โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

สล็อต xo

คำถามที่พบบ่อย
สนใจสมัครต้องทำอย่างไร
กรุงศรี ออโต้ มีช่องทางการสมัครสินเชื่อสำหรับท่านที่สนใจไว้หลากหลายช่องทางดังนี้
สมัครออนไลน์ (ผ่านเว็บไซค์, LINE Official Krungsri Auto, Promptstart) ซึ่งเป็นการสมัครในเบื้องต้นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
สาขาของ กรุงศรี ออโต้ 52 สาขา ** ให้บริการสมัครสินเชื่อทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ **
ผ่าน ‘กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์’ 0-2740-7400 ** ให้บริการสมัครสินเชื่อทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ **
สาขาของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 650 สาขา
ดีลเลอร์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 9,000 แห่งทั่วประเทศ (กรุงเทพฯ 3,000 แห่ง และต่างจังหวัด 6,000 แห่ง)
ตัวแทนขายตรง (Direct Sales Agents) กว่า 10 แห่งในกรุงเทพฯ
บริการดิลิเวอรี่ถึงบ้าน พร้อมให้บริการประเมินราคารถ ให้คำปรึกษาในการขอสินเชื่อและทำสัญญาถึงบ้านทั่วประเทศ
ต้องการขอเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ต้องทำอย่างไร?
คำตอบ : หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: Customer.Care@krungsri.com หรือ กรุงศรี โฟน โทร 1572 กด * 6 สินเชื่อรถยนต์กรุงศรี ออโต้ ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 20.00 น.,วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 -17.30 น.
เกี่ยวกับกรุงศรี ออโต้
“กรุงศรี ออโต้” ผู้นำด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ให้บริการสินเชื่อยานยนต์แบบครบวงจร ประกอบไปด้วย สินเชื่อเพื่อคนมีรถ “กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช” รีไฟแนนซ์รถ, สินเชื่อรถบ้าน, กรุงศรี รถบ้าน, สินเชื่อรถใหม่, กรุงศรี นิวคาร์, สินเชื่อรถมือสอง, กรุงศรี ยูสด์ คาร์, สินเชื่อรถบรรทุกใหม่, กรุงศรี ทรัค ซึ่งให้บริการโดยกลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ภายใต้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สินเชื่อรถจักรยานยนต์, กรุงศรี มอเตอร์ไซค์, สินเชื่อบิ๊กไบค์, กรุงศรี บิ๊ก ไบค์ และสินเชื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์, กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์ ซึ่งให้บริการโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
[NPC5]ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการสินเชื่อของ กรุงศรี ออโต้ พร้อมรับคำปรึกษาทั้งเรื่องรถและเรื่องเงิน ช่วยให้เรื่องเงิน เป็นเรื่องง่าย ผ่านสาขา กรุงศรี ออโต้ทั่วประเทศ รวมทั้งสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ หรือ ติดต่อ “กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์” โทร. 02-740-7400

lesphrasesde

Back to top