Home » วิธีขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินคนพิการ ไม่ต้องค้ำ ไม่มีดอกเบี้ย พักหนี้ 1 ปี

วิธีขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินคนพิการ ไม่ต้องค้ำ ไม่มีดอกเบี้ย พักหนี้ 1 ปี

วิธีขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินคนพิการ ไม่ต้องค้ำ ไม่มีดอกเบี้ย พักหนี้ 1 ปี

slotxo

ข่าวดี กรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขยายเวลาปล่อยกู้เงินฉุกเฉิน 10,000 บาทสำหรับคนพิการไปจนถึง 31 พ.ค.นี้ พร้อมเปิดเงื่อนไขรายละเอียด คุณสมบัติ สำหรับการขอกู้ พร้อม วิธีขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินคนพิการ ไม่ต้องค้ำ ไม่มีดอกเบี้ย พักหนี้ 1 ปี ท่านผู้พิการที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียได้ที่นี้เลย

xoslot

เมื่อเร็วๆ นี้ที่ FB นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อระบุว่า เวลานี้มีการขยายเวลา ปล่อยกู้เพื่อประกอบอาชีพ ไม่เกิน 10,000 บาท โดยขอสรุปจากประชุมคณะกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ได้มีอนุมัติขยายระยะเวลาการ กู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน ของกองทุนพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต คนพิการจากเดิมที่หมดเขต 31 มี.ค. 64 ขยายไปถึง 31 พ.ค.64 ด้านรายละเอียดของการกู้ยืมดังกล่าว จะปล่อยกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย พักหนี้ไม่ต้องจ่าย 1 ปี โดยผู้พิการที่สนใจสามารถยื่นคำร้องผ่าน 2 ช่องทางดังนี้
วิธีสมัครยื่นกู้เงินฉุกเฉิน 10000 บาท แบบออนไลน์
เข้าไปที่เว็บไซต์ https://efund.dep.go.th/ หรือ คลิกที่รุปภาพด้านบน จากนั้นกดที่ปุ่ม ลงทะเบียนขอกู้เงินออนไลน์ฉุกเฉิน
วิธีสมัครยื่นกู้เงินฉุกเฉิน 10000 บาท แบบเดินทางไปยื่นด้วยตนเอง
ท่านที่สนใจสำหรับท่านผู้พิการที่อยู่ในกรุงเทพ สามารถเดินทางไปได้ที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวสำหรับคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
สำหรับท่านผู้พิการที่อยู่ต่างจังหวัด ท่านสามารถเดินทางไปได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน พม. โทร.1300
ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้ MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ และเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันป MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

เครดิตฟรี

ใครได้สิทธิบ้าง?
1.ผู้มีบัตรคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ
2.ต้องบรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
3.มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนไม่น้อยกว่า 90 วัน และมีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่ในท้องที่ที่ยื่นกู้ สามารถติดต่อได้
4.ต้องไม่มีประวัติเสียหาย ไม่มีหนี้ค้างกับกองทุน หรือชำระหนี้คืนกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ทั้งหมด และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด
5.ต้องได้รับผลกระทบจาก COVID-19
เอกสารใช้ในการขอกู้

 • เอกสารที่ต้องใช้สำหรับ “ผู้พิการ”
 1. บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวคนพิการ (สำเนา/ตัวจริง)
 2. ทะเบียนบ้าน (สำเนา/ตัวจริง)
 3. รายละเอียด/วัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงิน
 4. แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำ และสถานที่ประกอบอาชีพ โดยละเอียดอย่างละ 1 แผ่น
 5. สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัยในกรณีไม่มีชื่ออยู่ในภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ยืม
 6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ระบุชื่อผู้ขอกู้)
 • เอกสารที่ต้องใช้สำหรับ “ผู้ดูแลคนพิการ” ที่ใช้สิทธิ์ในการขอกู้ยืมเงินแทนคนพิการ
 1. ชื่อผู้ดูแลที่อยู่บนบัตรคนพิการ หรือ
 2. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลหรืออุปการะคนพิการ
 3. เอกสารใบรับรองความเห็นของแพทย์ของคนพิการที่มีสภาพถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ ต้องดูแลและอุปการะคนพิการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

สล็อต xo

ผู้ที่สนใจ ขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ (คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ) วงเงิน 10,000 บาท จะต้องเข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://efund.dep.go.th ระบบจะขึ้นรายละเอียดมาตรการให้อ่าน หลังจากนั้นคลิกตกลง ก็จะให้กรอกข้อมูลว่าผู้ขอกู้เป็นประเภทไหน ระหว่างคนพิการ หรือผู้ดูแล จังหวัดตามสถานประกอบที่ประกอบอาชีพหรือที่อยู่อาศัย ในกรณีคนพิการ จะให้กรอกเลขบัตรประชาชน และชื่อนาม-สกุล เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขอกู้ซ้ำซ้อน
หากเป็นกรณีผู้ดูแลคนพิการที่เข้ามาขอกู้แทนผู้พิการ ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุลของผู้ดูแล จากนั้นให้กดปุ่มตรวจสอบข้อมูลการขอกู้ซ้ำซ้อน เมื่อระบบตรวจสอบแล้ว และให้ผู้กู้สามารถยื่นกู้ได้ ให้กดปุ่มเริ่มคีย์คำร้อง ซึ่งจะต้องออกกรอกข้อมูลคนพิการให้ครบถ้วน และวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพ และบุคคลที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุรายละเอียดการชำระ และประมาณการค่าใช้จ่าย จากนั้นกดปุ่มบันทึกข้อมูล
เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงเลขที่คำร้อง และให้รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ หรือหากมีข้อมูลสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือศูนย์คนพิการประจำจังหวัด
น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์โควิด-19 ระบาด ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างนั้น จะพบว่าคนพิการก็เผชิญปัญหาดังกล่าว แต่หนักกว่าและยังถูกซ้ำเติมด้วยข้อจำกัดทางร่างกาย ฉะนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้พิการ พก.จึงมีโครงการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน เปิดให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ยื่นคำร้องขอกู้เงินรายละ 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชำระ 2 ปี เปิดแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สำนักงาน พมจ.) หรือเข้ามาที่ พก.ส่วนกลาง หรือทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://efund.dep.go.th/ หรือโทรสอบถาม กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 0-2106-9337 ถึง 9340
[NPC5]กรณีที่ผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิ์ในการขอกู้ยืมเงินแทนคนพิการ ต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้ดูแลคนพิการ เช่น
1.ชื่อผู้ดูแลที่อยู่บนบัตรคนพิการ หรือ
2.หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลหรืออุปการะคนพิการ
3.เอกสารใบรับรองความเห็นของแพทย์ ของคนพิการที่มีสภาพถึงขั้นไม่สามารถ ประกอบกิจวัตรประจำวันได้ ต้องดูแล และอุปการะคนพิการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : สำหรับการยื่นเอกสารประกอบ การพิจารณา ผู้ขอกู้ยืมเงินสามารถ ยื่นเอกสารดังกล่าว ภายหลังจากการลงทะเบียน และการประเมินเกณฑ์ เบื้องต้นว่า ผ่านการพิจารณา โดยสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ ในพื้นที่ที่ยื่นขอกู้ในระบบ สอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน 1479 ตลอด 24 ชั่วโมง

lesphrasesde

Back to top