Home » สินเชื่อกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊ก ไบค์

สินเชื่อกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊ก ไบค์

สินเชื่อกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊ก ไบค์

slotxo

ตึ๊ง บิ๊ ก ไบค์ อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีคนค้ำ พร้อมรับวงเงินสูง ต้องที่ คาร์ ฟอร์ แคช
สินเชื่อเพื่อชาวไบเกอร์ ให้คุณใช้ บิ๊ก ไบค์ คู่ใจมาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย ๆ ให้รถช่วยคุณได้ เงินมีใช้ รถยังมีขับ พร้อมให้คุณกลับไปสู้ต่อ ยื่นเรื่องง่าย อนุมัติไว

xoslot

ข้อเสนอโดนใจจาก กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช
รับรถอายุสูงสุด 7 ปี (นับจากปีผลิต)
ค่างวดไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
อัตราดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 0.39% ต่อเดือน
วงเงินสูงสุด 100% จากราคาประเมินของบริษัทฯ
ผ่อนเริ่มต้นที่ 18 เดือน สูงสุดไม่เกิน 48 เดือน
ไม่มีทุกค่าธรรมเนียมในการขอใช้วงเงินกู้
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด บิ๊กไบค์ หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 ซีซีขึ้นไป และราคาซื้อขายตอนเป็นรถใหม่ 100,000 บาทขึ้นไป
สินเชื่อแบบไหนเหมาะกับคุณ
คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊ก ไบค์ แบบโอนเล่ม
คุณสามารถ ใช้รถได้ตามปกติ
ผ่อนดอกเบี้ยแบบ คงที่
ดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 4.50%-15.00%* ต่อปี
เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 48 เดือน

 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเท่ากับ 8.36%-25.32% ต่อปี
  คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊ก ไบค์ โปะ แบบไม่โอนเล่ม
  คุณสามารถ ใช้รถได้ตามปกติ
  ผ่อนดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก
  ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเริ่มต้น 12.00%-24.00% ต่อปี
  เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 48 เดือน
  4 ขั้นตอนขอสินเชื่อ
  สมัครง่ายได้ทุกที่
  นัดรับเอกสาร
  รอแจ้งผลอนุมัติ
  รอรับเงิน
  วางแผนการเงินอย่างสมาร์ท แค่เช็กราคาประเมิน และค่างวดรถของคุณก่อนขอสินเชื่อ ง่าย ๆ เพียงเข้าไปที่ www.car4cash.com กรอกวงเงินที่ต้องการ และข้อมูลรถของคุณ กดปุ่มคำนวณก็สามารถรู้วงเงินกู้สูงสุดและค่างวดของระยะเวลาผ่อนได้ถึง 4 ปีในครั้งเดียว ช่วยให้คุณวางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจ

เครดิตฟรี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เรื่อง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง สำหรับสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
มาตรการช่วยเหลือลูกค้า กรุงศรี ออโต้ ต่อเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มาตรการให้ความช่วยเหลือ
1) ลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุด 30% ของค่างวดเดิม
2) พักชำระค่างวด สูงสุด 3 เดือน
เฉพาะ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด
สินเชื่อเช่าซื้อ พักชำระ ค่างวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ พักชำระ เฉพาะเงินต้น
กรณีไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้พิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของลูกค้า
คุณสมบัติเบื้องต้นของลูกค้า

 1. เป็นลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับ กรุงศรี ออโต้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564
 2. ไม่เป็นสินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 90 วัน ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
 3. ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในขบวนการทางกฏหมาย ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
  เอกสารประกอบการพิจารณา
 4. สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 5. เอกสารยืนยันผลกระทบจาก โควิด-19 ที่มีผลต่อรายได้ของผู้เช่าซื้อ
 6. สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 7. เอกสารยืนยันผลกระทบจาก โควิด-19 ที่มีผลต่อรายได้ของผู้ค้ำประกัน
  **หมายเหตุ: ข้อ 3. และ ข้อ 4. กรณีมีผู้ค้ำประกัน

สล็อต xo

รายละเอียด และ เงื่อนไข
1) มาตรการสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 เท่านั้น
2) ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการ และยืนยันผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระค่างวดปัจจุบัน หรือ ก่อนมาตรการเดิมสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือครั้งใหม่มีผลในรอบบัญชีปัจจุบัน กรณีแจ้งความประสงค์หลังวันครบกำหนดชำระค่างวดปัจจุบัน หรือ หลังมาตรการเดิมสิ้นสุดมาตรการความช่วยเหลือครั้งใหม่จะมีผลในรอบบัญชีถัดไป
3) ลูกค้า และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ต้องลงนามในเอกสารสัญญาตามเงื่อนไขของ กรุงศรี ออโต้
4) ลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือจะไม่สามารถขอสินเชื่อใหม่กับ กรุงศรี ออโต้ ได้ตามระยะเวลาที่ กรุงศรี ออโต้ กำหนด
5) กรณีลูกค้าได้รับอนุมัติเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
[NPC5]โปรดดำเนินการยื่นขอรับความช่วยเหลือภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ผ่าน e-form พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบการพิจารณามาได้ที่ https://bit.ly/33Gb8s8 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2740-7400 กด 3 หรือ 5

lesphrasesde

Back to top