Home » สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ SCB

สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ SCB

สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ SCB

slotxo

รายละเอียดสินเชื่อบ้าน หากคุณฝันอยากมีบ้าน ความฝันของคุณเป็นจริงได้ไม่ยาก ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมให้คำปรึกษา และมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดให้คุณ เพื่อให้คุณ และครอบครัวมีความสุขในบ้านที่อบอุ่น ด้วยวงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน และอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษทั้งแบบคงที่ และแบบลอยตัว

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

xoslot

เลือกได้ตามใจคุณ
สินเชื่อบ้านใหม่ ให้อิสระในการเลือกดอกเบี้ย และรูปแบบการผ่อนที่ตอบสนอง lifestyle ของคุณ ทั้งดอกเบี้ยคงที่ ดอกเบี้ยลอยตัว เพื่อให้คุณวางแผนการเงินได้ตามที่คุณต้องการ
ผ่อนสบาย
ผ่อนสบายแบบ ลดต้น ลดดอก กับระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี
อนุมัติรวดเร็ว
ทราบผลอนุมัติ วงเงินอนุมัติ และอัตราผ่อน รวดเร็วทันใจ
บริการอย่างมืออาชีพ
เราพร้อมเป็นคู่คิดในการ วางแผนการขอสินเชื่อ และมอบสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่คุณ เพราะการกู้บ้าน เป็นเรื่องระยะยาว คุณจึงต้องมีที่ปรึกษามืออาชีพดูแล
อัตราดอกเบี้ย
เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

 1. อัตราดอกเบียลูกค้ารายใหญ่ชันดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) MLR 5.250
 2. อัตราดอกเบียลูกค้ารายใหญ่ชันดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) MOR 5.845
 3. อัตราดอกเบียลูกค้ารายย่อยชันดี (Minimum Retail Rate) และมีความหมายเช่นเดียวกันกับ MRR 5.995
  อัตราดอกเบียเงินให้กู้ยืมมาตรฐานทัวไป (GLR-General Lending Rate) <
 4. อัตราดอกเบียสูงสุดสําหรับเงินกู้ระยะสัน (MMR-Money Market Rate) จะเป็ นไปตามภาวะของตลาดเงินในขณะที<ตกลงกับผู้กู้แต่ละราย
  ค่าสำรวจ และประเมินราคาหลักประกัน
  กรณีเป็นโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน 500 บาท (ไม่รวม VAT)
  กรณีบ้านเดี่ยว 5,000 บาท ต่อหลัง (ไม่รวม VAT)
  กรณีทาวน์เฮ้าส์, บ้านแฝด และห้องชุด 3,450 บาท ต่อยูนิต (ไม่รวม VAT)
  สำหรับการปลูกสร้างบ้าน กรณีที่ดินไม่เกิน 1 ไร่ ประมาณ 4,550 บาท (ไม่รวม VAT) และค่าตรวจงวดงานก่อสร้าง 1,100 บาทต่อครั้ง (ไม่รวม VAT)
  ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร
  ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ
  ยกเว้น
  ค่าอากรแสตมป์
  0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
  ค่าจดจำนอง
  1% ของวงเงินกู้
  ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  ตามอัตราของบริษัทประกัน
  ข้อควรรู้สำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
  เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์
  เอกสารเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน SCB

เครดิตฟรี

คุณสมบัติ และเอกสารการสมัคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
สัญชาติไทย
ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ ไม่เกิน 65 ปี
เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารยืนยันตัวตน
สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน และ รูปถ่ายบนหน้าบัตร หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ใช้สำหรับคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
เอกสารหลักประกัน
สำเนาสัญญาซื้อขาย
เอกสารยืนยันรายได้
หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
ผู้มีธุรกิจส่วนตัว
เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า
ผู้มีอาชีพอิสระ
เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

สล็อต xo

คำถามที่พบบ่อย
อยากทราบคุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อบ้าน
คุณสมบัติผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ โดยผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปค่ะ หากสนใจสามารถติดต่อได้ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ
หากไม่ใช่พนักงานบริษัทผู้มีรายได้ประจำ แต่ประกอบธุรกิจส่วนตัว สามารถยื่นกู้สินเชื่อบ้านได้หรือไม่ ?
สามารถยื่นกู้ได้ค่ะ
อยาก Refinance บ้านต้องทำอย่างไร
ติดต่อขอ Refinance บ้านได้ทุกสาขาสาขาทั่วประเทศหรือโทรมาที่ SCB Call Center โทร.02-777-7777 ค่ะ และมีเงื่อนไขว่าจะต้องผ่อนสินเชื่อเคหะกับสถาบันการเงินอื่นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทยค่ะ
ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ได้ที่ไหนบ้าง
สามารถขอรับหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ได้ที่ลิงก์นี้เลยค่ะ https://apply.scb.co.th/selfservices/homeloantax/request_tax_cert.html
[NPC5]สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน
สร้างบ้านในฝันด้วยสินเชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมเพิ่มวงเงินตกแต่งบ้าน รับอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษทั้งแบบคงที่ หรือแบบลอยตัว ผ่อนสบายด้วยระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี
วงเงินกู้
รับวงเงินกู้สูงสุด 100%* ของค่าจ้างปลูกสร้าง (กรณีที่ดินปลอดภาระ) วงเงินกู้รวมสูงสุดต้องไม่เกิน 90%* ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
อัตราดอกเบี้ย
เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
ค่าประเมินราคาที่ดินและแบบบ้าน
กรณีที่ดินไม่เกิน 1 ไร่ ประมาณ 4,550 บาท (ไม่รวม VAT)
ค่าตรวจงวดงานก่อสร้าง 1,100 บาทต่อครั้ง (ไม่รวม VAT)
ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร
ค่าอากรแสตมป์
0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าจดจำนอง
1% ของวงเงินกู้
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ตามอัตราของบริษัทประกัน

lesphrasesde

Back to top