Home » สินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย เงินติดล้อ

สินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย เงินติดล้อ

สินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย เงินติดล้อ

slotxo

สินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย เงินติดล้อ ซื้อก็ง่าย ขายก็ไว สินเชื่อรถบรรทุกซื้อขายอนุมัติง่าย จาก เงินติดล้อ พร้อมให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย ซื้อก็ง่าย ขายก็ไว รับรถอายุสูงสุด 25 ปี ผ่อนสบายได้นานสูงสุด 60 เดือน

xoslot

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
วงเงินสูง ค่าธรรมเนียมถูก ไม่มีค่าดำเนินการล่วงหน้า
ไม่มีค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน เงินติดล้อจัดให้ ไม่ต้องจ่าย สบายใจ สบายกระเป๋า
รับรถประกอบ จะรถห้างหรือรถประกอบ เงินติดล้อจัดให้ได้หมด
รวมค่าเบี้ยประกันในค่างวดได้ ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน เพราะผ่อนจ่ายค่าเบี้ยประกันในค่างวดได้เลย
รับรถอายุสูงสุด 25 ปี รถเก่าก็ใช่ รถใหม่ก็ชอบ เงินติดล้อรับรถอายุสูงสุด 25 ปี
ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน เลือกได้จะผ่อนสั้น ผ่อนยาว ผ่อนสบายได้นานสุด 60 เดือน
ไม่มีค่าดำเนินการล่วงหน้า เงินติดล้อโปร่งใส ไม่คิดค่าดำเนินการล่วงหน้า
เอกสารการกู้ง่าย คุณสมบัติครบ อนุมัติไว
บัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน
เล่มทะเบียนตัวจริง
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
เอกสารแสดงรายได้
เจ้าของกิจการ/นิติบุคคล สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้
พนักงานประจำ สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองอายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ เอกสารการเงินต่างๆ
อายุ 21 – 65 ปี
อายุรถไม่เกิน 25 ปี
พนักงานประจำ อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
นิติบุคคล อายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
หมายเหตุ *การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
เฉพาะรถบรรทุกมือ 2 อายุรถไม่เกิน 25 ปี และยี่ห้อรถที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯสำหรับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.51 % ต่อเดือน เป็นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงจากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่แท้จริง แบบลดต้นลดดอก ในอัตรา 11.05 % ต่อปี (โดยคำนวณเทียบเคียงจากระยะเวลาการกู้ 12 เดือน) การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย ขั้นต่ำ 12 เดือน สูงสุด 60 เดือนการอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนของรถ รวมทั้งรายได้ และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อการพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สามารถทำได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารับป้ายทะเบียนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ให้บริการ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ, สะบ้าย้อย, เทพา, นาทวี

เครดิตฟรี

ถาม : การขอสินเชื่อต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
ตอบ : เอกสารที่ต้องเตรียมมาให้พร้อมเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็ว

 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • ทะเบียนบ้าน (สำเนา)
 • บัตรประชาชน (ตัวจริง)
 • เอกสารแสดงรายได้ (กรณีทำงานประจำ) เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารอื่นๆ กรณีประกอบอาชีพส่วนตัว แจ้งแหล่งที่มาของรายได้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.ngerntidlor.com/th/autoloan/motorcycle.html
  ติดต่อ Call Center ที่เบอร์ 088-088-0880 ได้ตลอด 24 ชม.
  หรือสามารถติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน
  สามารถพูดคุยกับเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook เงินติดล้อ

ถาม : เปิดบัตรสินเชื่อเงินติดล้อ
ตอบ : หากได้รับบัตรสินเชื่อเงินติดล้อแล้ว เจ้าของสัญญาสามารถติดต่อ Call Center ที่เบอร์ 088-088-0880 ได้ตลอด 24 ชม.เพื่อเปิดใช้งานบัตร ให้คุณสะดวกสบายจากบริการจากบริษัทสินเชื่อรถยนต์ที่อนุมัติเร็วและเชื่อถือได้

สล็อต xo

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค

 1. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (Right to be informed)
  ผลิตภัณฑ์
  ผู้บริโภคต้องได้รับการชี้แจง ถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ของบริษัทอย่างชัดเจน
  ผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไข อย่างครบถ้วน
  ผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูลการโฆษณา หรือการใช้สื่อการตลาดใน การส่งเสริมการขายอย่างถูกต้องและเหมาะสม
  บุคลากรหรือกระบวนการ
  ผู้บริโภคต้องได้รับเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญประกอบการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่ระบุลักษณะพิเศษ เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไข การชำระเงินด้วยถ้อยคำกระชับ เข้าใจง่าย ตามรูปแบบที่หน่วยงานกำกับดูแล กำหนด เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์
 2. สิทธิที่จะเลือกใช้บริการได้อย่างอิสระ (Right to choose)
  บุคลากรหรือกระบวนการ
  ผู้บริโภคมีสิทธิตัดสินใจเลือก หรือปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการ อย่างอิสระ
  บริโภคมีสิทธิปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑ์หลักควบคู่กับผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัท และบริษัทต้องให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการเลือก หรือปฏิเสธการซื้อ ผลิตภัณฑ์และบริการ ดังกล่าว
  ผู้บริโภคมีสิทธิให้คำยินยอม หรือปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูล ตามเอกสารหนังสือให้ความยินยอม ซึ่งแยกออกจากสัญญาการซื้อผลิตภัณฑ์ของ บริษัท
 3. สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม (Right to be heard)
  บุคลากรหรือกระบวนการ
  ผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ หรือร้องเรียน และติดตามผลการร้องเรียน ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center 088-088-0880)
  ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษา รับ และดูแลเรื่องร้องเรียนเกี่ยว กับบริการทางการเงิน และให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน โดยผู้บริโภคสามารถติดต่อ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ได้ที่หมาย เลขโทรศัพท์ 1213
  [NPC5]4. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย (Right to redress)
  บุคลากรหรือกระบวนการ
  ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจน์แล้วว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายของการขายผลิตภัณฑ์ที่ดี โดยจงใจ หรือประมาท เลินเล่อ เป็นเหตุให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย
  มีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ เงินติดล้อ Call Center โทร 088-088-0880 หรือ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1213

lesphrasesde

Back to top