Home » Archives for June 2021

Month: June 2021

นายกฯ ไม่ขัดฝ่ายค้าน เสนอแก้ รธน.-มติ ครม. สั่ง บสย. ค้ำหนี้เอสเอ็มอี 57,000 ล้าน หนุนกู้ “ซอฟต์โลน”

นายกฯ ไม่ขัดฝ่ายค้าน เสนอแก้ รธน.-มติ ครม. สั่ง บสย. ค้ำหนี้เอสเอ็มอี 57,000 ล้าน หนุนกู้ “ซอฟต์โลน” slotxo นายกฯ ไม่ขัดฝ่ายค้าน เสนอแก้ รธน. ทั้งอำนาจ–ที่มา ส.ว.สรรหา ห่วงนักศึกษาไม่ชู 3 นิ้ว ถูก “บูลลี” – มติ ครม. ปรับแผนบริหารหนี้ กู้เพิ่ม 2 แสนล้าน รับมือเก็บรายได้หลุดเป้า–สั่ง บสย. ค้ำหนี้เอสเอ็มอี…

ยอดหนี้สาธารณะ ยังต่ำกว่า 60% มั่นใจเอาอยู่

ยอดหนี้สาธารณะ ยังต่ำกว่า 60% มั่นใจเอาอยู่ slotxo นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ และรายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ และความเสี่ยงทางการคลัง ณ 30 กันยายน 2563 หรือวันสิ้นปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ xoslot สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ร้อยละ 49.34สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ ร้อยละ 38สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด ร้อยละ 78สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ ร้อยละ 01ทั้งนี้ กระทรวงการคลังยังได้รายงานเพิ่มเติมว่า หนี้ที่เป็นภาระต่องบประมาณโดยตรง จำนวน 6,267,230.04…

ฐานะการคลังของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2563

ฐานะการคลังของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2563 slotxo หลังจาก พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2563 ส่งผลให้ยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในเดือนพฤษภาคม 2563 เริ่มปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 186,625 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 14,850 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.65% ขณะที่รายได้นำส่งคลังยังปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยในเดือนนี้มีรายได้นำส่งคลัง 133,528 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 72,564 ล้านบาท หรือลดลง 42.24% ทำให้ดุลเงินในงบประมาณขาดดุล 53,097 ล้านบาท เมื่อนำไปรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่เกินดุล 41,886 ล้านบาท…

ปิดงบฯ ปี’63 คลังกู้ 784,115 ล้าน เกิน พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ?

ปิดงบฯ ปี’63 คลังกู้ 784,115 ล้าน เกิน พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ? slotxo พิษโควิดฯ กระทบฐานะการคลัง ปิดงบฯ ปี 2563 รายได้หลุดเป้ากว่า 3.3 แสนล้าน คลังกู้ชดเชยขาดดุล 784,115 ล้านบาท เกินกรอบวงเงินกู้สูงสุด ตามกฎหมาย “วิธีการงบประมาณฯ-หนี้สาธารณะ” 72,779 ล้านบาท xoslot ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรงและรวดเร็วตั้งแต่ต้นปี 2563 จนรัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สั่งปิดสถานประกอบการหลายประเภท และรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้าน คนตกงานเป็นจำนวนมาก ทำให้รัฐบาลต้องจัดงบประมาณลงไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดฯ ตั้งเป้าหมายไม่เกิน…

ย้ายนอกฤดูกาล โยก “ประภาศ คงเอียด” คุมกรมบัญชีกลาง วาระวิกฤติงบประมาณ

ย้ายนอกฤดูกาล โยก “ประภาศ คงเอียด” คุมกรมบัญชีกลาง วาระวิกฤติงบประมาณ slotxo ย้ายนอกฤดูกาล โยก “ประภาศ คงเอียด” มือกฎหมายกระทรวงคลังนั่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง คุมเบิกจ่ายปี 2564 – แก้ปัญหางบฯค้างท่อ xoslot ปิดงบฯปี 2563 ไปได้ไม่ถึง 3 เดือน วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง เสนอที่ประชุม ครม. ผ่านความเห็นชอบโผโยกย้ายนอกฤดูกาล ซี 10…

สำนักงบฯแจงตั้งงบลงทุนไม่ได้ตามเกณฑ์วินัยการคลัง ชงครม.เห็นชอบแนวทางแก้ปัญหา

สำนักงบฯแจงตั้งงบลงทุนไม่ได้ตามเกณฑ์วินัยการคลัง ชงครม.เห็นชอบแนวทางแก้ปัญหา slotxo ครม.เห็นชอบมาตรการแก้ปัญหา กรณีตั้งงบลงทุนปี 65 ต่ำกว่าที่ พ.ร.บ.วินัยการคลัง ฯกำหนด 75,600 ล้าน สำนักงบ ฯ เตรียมแผนเพิ่มเม็ดเงินลงทุนเสนอรัฐสภา 3 ช่องทาง “ดึงเอกชนร่วมทุน-ออกหน่วยลงทุน TFF -กู้เพิ่ม” xoslot นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุม ครม.ได้มีมติเห็นชอบมาตรการแก้ไข กรณีตั้งงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ 2565 น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลงบประมาณรายจ่าย ซึ่งตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา…

5 ปี ใช้หนี้ประชานิยมแล้ว 4 แสนล้าน ยังค้างจ่ายอีก 8 แสนล้าน

5 ปี ใช้หนี้ประชานิยมแล้ว 4 แสนล้าน ยังค้างจ่ายอีก 8 แสนล้าน slotxo จากข้อมูลรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะเห็นว่า ที่ผ่านมารัฐบาลมีภาระในการจัดหางบประมาณมาใช้ในการดำเนินนโยบายรัฐเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี รวม 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้แบงก์รัฐไปแล้วทั้งสิ้น 419,686 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ยังค้างจ่ายเงินชดเชยให้กับแบงก์รัฐจากการดำเนินโครงการนโยบายรัฐอีก 858,085 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 28.60% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (3,000,000…

คลัง “ซุกหนี้” ค้างจ่ายแบงก์รัฐ-ประกันสังคมเกือบ 1 ล้านล้านบาท

คลัง “ซุกหนี้” ค้างจ่ายแบงก์รัฐ-ประกันสังคมเกือบ 1 ล้านล้านบาท slotxo 8 ปีที่ผ่านมา รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีเงินงบประมาณ (งบกลาง)ในมือมากกว่าทุกกระทรวง โดยใช้ทุกกลยุทธ์ทั้งจัดงบประมาณเพิ่มเติมกลางปี 3 ครั้ง โยกงบฯ ปกติมาเติมงบกลาง รายการสำรองจ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็น 5 ครั้ง ยิ่งในปีงบประมาณ 2563 หลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากรัฐบาลออก พ.ร.ก.กู้เงินฉุกเฉิน 1 ล้านล้านบาทมากระตุ้นเศรษฐกิจ และเยียวยาประชาชนแล้ว ในปีนี้ยังมีการโยกงบฯ ปกติ 88,453 ล้านบาท…

ภัยจากหนี้นอกระบบ

ภัยจากหนี้นอกระบบ slotxo ภัยจากหนี้นอกระบบรู้ก่อนเป็นเหยื่อ!ความน่ากลัวของ “หนี้นอกระบบ” ดอกเบี้ยแพงมหาโหด อาจสูงถึงวันละหลายร้อยบาท คิดดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีลดต้นลดดอก สัญญาไม่เป็นธรรม หรือบีบให้กู้เกินจำนวนที่ต้องการ เสี่ยงโดนทวงหนี้โหด ข่มขู่ หยาบคาย ทำลายข้าวของ ทำร้ายร่างกาย อาจโดนทวงหนี้จากคนใกล้ชิด หรือประจานให้อับอาย อาจโดนยึดบ้าน ยึดที่ดิน xoslot กลลวงของแก๊งหนี้นอกระบบ ปล่อยเงินกู้สุดง่าย ไม่ตรวจเครดิตบูโร อ้างว่าได้เงินไว ผ่อนสบาย บอกอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวัน หรือรายเดือนให้เลขดูน้อยวิธีป้องกันตัวเองจากหนี้นอกระบบ วางแผนใช้จ่ายให้รัดกุม อย่าใช้เงินเกินตัว หากจำเป็นต้องกู้ ให้พึ่งสถาบันการเงินอย่างถูกต้อง ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับกับสัญญาเงินกู้ให้ดีก่อนเซ็น จำไว้ว่า ตามกฎหมายดอกเบี้ยเงินกู้ต้องไม่เกิน…

เดือดร้อน ต้องใช้เงินด่วน กู้หนี้นอกระบบใช่ทางออกจริงหรือ ?

เดือดร้อน ต้องใช้เงินด่วน กู้หนี้นอกระบบใช่ทางออกจริงหรือ ? slotxo เดือดร้อน ต้องใช้เงินด่วนกู้หนี้นอกระบบใช่ทางออกจริงหรือ ?ตัวอย่าง นายมั่งมี ต้องการใช้เงินด่วนเป็นจำนวน 50,000 บาท นายมั่งมีจะเลือกกู้เงินแบบไหนดีระหว่างกดเงินจากบัตรเครดิต หรือ กู้เงินนอกระบบ ? xoslot เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยในระบบและนอกระบบหนี้นอกระบบ หนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินโดยไม่ได้ผ่านสถาบันการเงิน หลักเกณฑ์ในการกู้ง่าย แต่ดอกเบี้ยสูง และผิดกฎหมาย ระยะเวลาชำระเงินกู้ >> 1 ปี อัตราดอกเบี้ยต่อวัน >> 50,000 * 20% * 12 *…

Back to top