Home » ยอดหนี้สาธารณะ ยังต่ำกว่า 60% มั่นใจเอาอยู่

ยอดหนี้สาธารณะ ยังต่ำกว่า 60% มั่นใจเอาอยู่

ยอดหนี้สาธารณะ ยังต่ำกว่า 60% มั่นใจเอาอยู่

slotxo

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ และรายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ และความเสี่ยงทางการคลัง ณ 30 กันยายน 2563 หรือวันสิ้นปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

xoslot

สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ร้อยละ 49.34
สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ ร้อยละ 38
สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด ร้อยละ 78
สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ ร้อยละ 01
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังยังได้รายงานเพิ่มเติมว่า หนี้ที่เป็นภาระต่องบประมาณโดยตรง จำนวน 6,267,230.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.86 ของหนี้สาธารณะทั้งหมด เป็นหนี้เงินกู้ที่เป็นภาระตามกฎหมาย สัญญา มติคณะรัฐมนตรี หรือข้อตกลงที่รัฐบาลต้องชำระคืนเมื่อถึงกำหนด ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกัน ขณะที่ 1,580,925.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.14 ของหนี้สาธารณะทั้งหมดเป็นหนี้ของหน่วยงาน ซึ่งจะไม่เป็นภาระ ต่องบประมาณ ทั้งนี้ แผนการกู้เงินและการชำระหนี้ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดไว้
นายอนุชา กล่าวต่อไปว่า สัดส่วนหนี้สาธารณะ 7,848,155.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.34 ของ GDP ยังคงอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนดไม่เกินร้อยละ 60 ซึ่งหนี้ส่วนใหญ่เกิดจากรัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสร้างขีดความสามารถของประเทศผ่านโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน มั่นใจว่าเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ดีขึ้น การลงทุนของรัฐบาลจะขับเคลื่อนให้ระบบเศรษฐกิจไทยสามารถกลับเติบโตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก็จะเป็นผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะลดน้อยลงในอนาคต

เครดิตฟรี

เตรียมแถลงของขวัญปีใหม่สัปดาห์หน้า
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ก่อนการประชุม ครม. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีการติดตามเรื่องของขวัญปีใหม่ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงไปจัดเตรียมของขวัญปีใหม่ มอบให้กับประชาชนในปี 2564 ซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการติดตาม และเชื่อว่าในสัปดาห์หน้าจะได้รวบรวมทั้งหมดมารายงานให้ประชาชนได้รับทราบ
ส่วนเรื่องการจัดกิจกรรมบันเทิงในช่วงปีใหม่ รัฐบาลขอยืนยันว่าไม่ได้มีการปิดดกั้นในการจัดกิจกรรมสังสรรค์หรือ งานบันเทิงต่างๆ แต่ขอเพียงอย่างเดียว ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขของภาครัฐกำหนด โดยผู้จัดงานต่างๆ จะต้องจัดทำแผนเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัด เมื่อแผนได้รับการอนุมัติ ก็จะต้องปฏิบัติให้ได้ตามแผน ขอให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามได้เสนอขออนุมัติ และที่สำคัญขอให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามาตรการสาธารณสุข ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มีดำริให้มีการจัดบิ๊กครีนนิ่งก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมใหญ่ๆ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะมาร่วมงานว่าเรามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยตั้งแต่ช่วงก่อนจัดงานและระหว่างการจัดงานและหลังการจัดงานก็จะมีการทำความสะอาด
“จุรินทร์” ชงคมนาคมลดค่าบริการตู้คอนเทนเนอร์ 6 เดือน
นางสาวรัชดา กล่าวต่อว่า จากการที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ไปลงพื้นที่ร่วมกับภาคเอกชนที่ท่าเรือคลองเตย เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนตู้ส่งสินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐ หาแนวทางแก้ไข ทำอย่างไรถึงจะมีตู้ส่งสินค้าให้เพียงพอ ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เกิดขึ้นทั่วโลกสาเหตุส่วนหนึ่งคือตู้คอนเทนเนอร์ไปตกค้างอยู่ที่สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาจำนวนมาก เพราะติดเป็นหาโควิดฯ และยังมีจีนและเวียดนามเก็บตู้เปล่า
แต่ก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม นายจุรินทร์ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุม ครม. คือ ได้รับจ้างจากผู้ประกอบการว่าค่าบริการภายในประเทศ หรือ local charge หากการท่าเรือแห่งประเทศไทย สามารถปรับลดค่าบริการในส่วนนี้ได้บ้างจะช่วยลดต้นทุนให้ภาคการขนส่งได้มาก คือ อยากให้การท่าเรือแห่งประเทศปรับลดค่าบริการที่เรียกเก็บจากบริการตู้คอนเทนเนอร์เฉลี่ย 20 ฟุต ที่เรียกเก็บอยู่ที่ 1,000 บาทต่อตู้ หากลดในส่วนนี้เป็นระยะเวลา 6 เดือน ก็จะบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการได้บ้าง หากผ่านพ้นวิกฤตโควิดฯไปแล้วค่อยกลับมาใช้อัตราเดิม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับไปพิจารณา เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 3 จว. ชายแดนใต้ 3 เดือน
นางสาวรัชดา กล่าวว่า วันนี้ ครม. มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ทุกอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้น อำเภอแม่ลาน อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อำเภอสุไหงโกลก อำเภอสุคิริน อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564
รับทราบผลหารือแก้ปัญหากลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น
นางสาวรัชดา กล่าวว่า ครม. ได้รับทราบผลการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ตามที่รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเสนอ ซึ่งข้อเสนอของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นประกอบด้วยประเด็นหลักๆ ดังนี้

สล็อต xo

 1. เสนอให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทุกฉบับ และให้คณะกรรมการผังเมืองและกรมโยธาธิการและผังเมือง ยกเลิกกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2559 รวมถึงหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เป็นเจ้าของโครงการ ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมฯ จะต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 2. เสนอให้จัดให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระดับยุทธศาสตร์ (SEA) จังหวัดสงขลา โดยแต่งตั้งคณะทำงาน ที่มีสัดส่วนของภาคประชาชนและนักวิชาการที่เหมาะสม ตามที่ภาคประชาชนเสนอ เพื่อร่วมวางกรอบการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งการคัดเลือกผู้ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย อีกทั้งกระบวนการตรวจสอบและการให้ความเห็นชอบต่อรายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและนักวิชาการด้วย
  ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมรับรายงานผลการหารือฯ ดังกล่าว ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนโดยด่วน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
  ออกกฎกระทรวงบังคับอาคารขนาดใหญ่-โรงแรม ทำประกัน
  นางสาวรัชดากล่าวว่า ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิด หรือ ประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการ ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. …. ซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง หรือผู้ดำเนินการ ต้องทำประกันภัย เพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการก่อสร้างอาคาร สภาพอาคาร การบำรุงรักษาอาคาร หรือการใช้อาคาร โดยยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารฯ ต้องทำการประกันภัยฯ พ.ศ. 2548 สาระสำคัญร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่มีดังนี้
 3. กำหนดให้การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย รื้อถอน หรือการใช้อาคารของเอกชน ต้องทำประกันภัยต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งอาคารของเอกชน ได้แก่ (1) อาคารขนาดใหญ่ (2) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (3) อาคารสูงของเอกชน (4) อาคารชุมนุมคน (5)โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีห้องพักในอาคารหลังเดียวตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป (6) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป (7) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป
 4. กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน ค่ารักษาพยาบาล ไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทต่อครั้ง และคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก ไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งการได้รับค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ไม่เป็นการตัดสิทธิ์ผู้เสียหายที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่น
  [NPC5]3. เมื่อเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารที่ทำประกันภัยแล้ว จะต้องแสดงสำเนากรมธรรม์ประกันภัยไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนภายในอาคารนั้นด้วย
 5. อาคารที่มีอยู่ก่อนที่กฎกระทรวงบังคับใช้ จะต้องทำประกันภัย โดยยื่นหลักฐานการทำประกันภัยต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้บังคับใช้ และให้ยื่นหลักฐานการทำประกันภัยทุกปีระหว่างการใช้อาคารนั้น ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
  ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ จะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 60 วัน

lesphrasesde

Back to top