Home » Archives for June 30, 2021

Day: June 30, 2021

นายกฯ ไม่ขัดฝ่ายค้าน เสนอแก้ รธน.-มติ ครม. สั่ง บสย. ค้ำหนี้เอสเอ็มอี 57,000 ล้าน หนุนกู้ “ซอฟต์โลน”

นายกฯ ไม่ขัดฝ่ายค้าน เสนอแก้ รธน.-มติ ครม. สั่ง บสย. ค้ำหนี้เอสเอ็มอี 57,000 ล้าน หนุนกู้ “ซอฟต์โลน” slotxo นายกฯ ไม่ขัดฝ่ายค้าน เสนอแก้ รธน. ทั้งอำนาจ–ที่มา ส.ว.สรรหา ห่วงนักศึกษาไม่ชู 3 นิ้ว ถูก “บูลลี” – มติ ครม. ปรับแผนบริหารหนี้ กู้เพิ่ม 2 แสนล้าน รับมือเก็บรายได้หลุดเป้า–สั่ง บสย. ค้ำหนี้เอสเอ็มอี…

ยอดหนี้สาธารณะ ยังต่ำกว่า 60% มั่นใจเอาอยู่

ยอดหนี้สาธารณะ ยังต่ำกว่า 60% มั่นใจเอาอยู่ slotxo นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ และรายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ และความเสี่ยงทางการคลัง ณ 30 กันยายน 2563 หรือวันสิ้นปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ xoslot สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ร้อยละ 49.34สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ ร้อยละ 38สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด ร้อยละ 78สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ ร้อยละ 01ทั้งนี้ กระทรวงการคลังยังได้รายงานเพิ่มเติมว่า หนี้ที่เป็นภาระต่องบประมาณโดยตรง จำนวน 6,267,230.04…

ฐานะการคลังของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2563

ฐานะการคลังของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2563 slotxo หลังจาก พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2563 ส่งผลให้ยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในเดือนพฤษภาคม 2563 เริ่มปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 186,625 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 14,850 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.65% ขณะที่รายได้นำส่งคลังยังปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยในเดือนนี้มีรายได้นำส่งคลัง 133,528 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 72,564 ล้านบาท หรือลดลง 42.24% ทำให้ดุลเงินในงบประมาณขาดดุล 53,097 ล้านบาท เมื่อนำไปรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่เกินดุล 41,886 ล้านบาท…

ปิดงบฯ ปี’63 คลังกู้ 784,115 ล้าน เกิน พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ?

ปิดงบฯ ปี’63 คลังกู้ 784,115 ล้าน เกิน พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ? slotxo พิษโควิดฯ กระทบฐานะการคลัง ปิดงบฯ ปี 2563 รายได้หลุดเป้ากว่า 3.3 แสนล้าน คลังกู้ชดเชยขาดดุล 784,115 ล้านบาท เกินกรอบวงเงินกู้สูงสุด ตามกฎหมาย “วิธีการงบประมาณฯ-หนี้สาธารณะ” 72,779 ล้านบาท xoslot ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรงและรวดเร็วตั้งแต่ต้นปี 2563 จนรัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สั่งปิดสถานประกอบการหลายประเภท และรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้าน คนตกงานเป็นจำนวนมาก ทำให้รัฐบาลต้องจัดงบประมาณลงไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดฯ ตั้งเป้าหมายไม่เกิน…

ย้ายนอกฤดูกาล โยก “ประภาศ คงเอียด” คุมกรมบัญชีกลาง วาระวิกฤติงบประมาณ

ย้ายนอกฤดูกาล โยก “ประภาศ คงเอียด” คุมกรมบัญชีกลาง วาระวิกฤติงบประมาณ slotxo ย้ายนอกฤดูกาล โยก “ประภาศ คงเอียด” มือกฎหมายกระทรวงคลังนั่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง คุมเบิกจ่ายปี 2564 – แก้ปัญหางบฯค้างท่อ xoslot ปิดงบฯปี 2563 ไปได้ไม่ถึง 3 เดือน วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง เสนอที่ประชุม ครม. ผ่านความเห็นชอบโผโยกย้ายนอกฤดูกาล ซี 10…

สำนักงบฯแจงตั้งงบลงทุนไม่ได้ตามเกณฑ์วินัยการคลัง ชงครม.เห็นชอบแนวทางแก้ปัญหา

สำนักงบฯแจงตั้งงบลงทุนไม่ได้ตามเกณฑ์วินัยการคลัง ชงครม.เห็นชอบแนวทางแก้ปัญหา slotxo ครม.เห็นชอบมาตรการแก้ปัญหา กรณีตั้งงบลงทุนปี 65 ต่ำกว่าที่ พ.ร.บ.วินัยการคลัง ฯกำหนด 75,600 ล้าน สำนักงบ ฯ เตรียมแผนเพิ่มเม็ดเงินลงทุนเสนอรัฐสภา 3 ช่องทาง “ดึงเอกชนร่วมทุน-ออกหน่วยลงทุน TFF -กู้เพิ่ม” xoslot นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุม ครม.ได้มีมติเห็นชอบมาตรการแก้ไข กรณีตั้งงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ 2565 น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลงบประมาณรายจ่าย ซึ่งตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา…

Back to top