Home » ยธ.ถกแก้หนี้นอกระบบ ปราบนายทุนข่มขู่ เอาเปรียบลูกหนี้ รีดดอกเบี้ยโหด

ยธ.ถกแก้หนี้นอกระบบ ปราบนายทุนข่มขู่ เอาเปรียบลูกหนี้ รีดดอกเบี้ยโหด

ยธ.ถกแก้หนี้นอกระบบ ปราบนายทุนข่มขู่ เอาเปรียบลูกหนี้ รีดดอกเบี้ยโหด

slotxo

รมว.ยุติธรรม หารือดีเอสไอ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ มอบแนวทาง 3 ระยะ ปราบปรามการข่มขู่-สนับสนุนแหล่งเงินทุน สร้างอาชีพทำบัญชีครัวเรือน

xoslot

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือลูกหนี้ และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ ได้เข้าร่วมประชุมหารือตามนโยบายของรัฐบาล และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม สภาทนายความ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมหารือ
โดย นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมหารือคณะกรรมการช่วยเหลือลูกหนี้ และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อหารือและปรับบทบาทการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นข้อมูลตอบกระทู้ถาม กรณีสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่ง ได้ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลผ่านประธานวุฒิสภา เรื่องมาตรการในการจัดการปัญหาการปล่อยเงินกู้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย และการปล่อยเงินกู้รูปแบบใหม่ๆ อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือ เยียวยาลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้หลุดพ้นวงจรหนี้และไม่ให้สูญเสียที่ดินทำกิน ซึ่งการปล่อยกู้นอกระบบรายวันในปัจจุบันมีรูปแบบใหม่ มีอัตราส่วนที่เพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการรับฟังข้อมูลของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม พบว่าพื้นที่ที่มีปัญหารุนแรง จะเป็นจังหวัดใหญ่ๆ ทั่วประเทศ เช่น ในภาคเหนือพบมากที่สุดที่ จ.เชียงใหม่ ภาคกลาง จ.ราชบุรี ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี และจังหวัดที่มีผู้ร้องมากที่สุด คือกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 519 เรื่อง นอกจากนี้ยังพบว่ามีรูปแบบการปล่อยกู้ใหม่ๆ ในช่วงโควิด โดยใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการปล่อยเงินกู้ และการติดตามทวงถามหนี้กับลูกหนี้และบุคคลใกล้ชิด

เครดิตฟรี

อนึ่ง สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน ของ รมว.ยุติธรรม ได้ให้แนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็น 3 ระยะ ในระยะเร่งด่วนได้มอบนโยบายให้หน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าปราบปรามเจ้าหนี้/นายทุน ที่มีการข่มขู่ทวงหนี้ในการกู้นอกระบบทุกรูปแบบ ในขณะเดียวกันกระทรวงยุติธรรมจะช่วยเหลืออำนวยความยุติธรรมให้กับลูกหนี้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ในการทำสัญญาหรือการเรียกดอกเบี้ยที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด ในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณา และชั้นบังคับคดี ด้วยการช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย ทนายความ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามกฎหมายกองทุนยุติธรรม รวมทั้งประสานการไกล่เกลี่ยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ (ศนธ.) กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงยุติธรรมในการรับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ระยะกลาง คือ การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อให้ลืมตาอ้าปากในช่วงวิกฤติ การสร้างงาน สร้างอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพลูกหนี้ให้สามารถทำบัญชีครัวเรือน สำหรับในระยาวเน้นกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการศึกษาวิจัยการจัดหาแหล่งทุนที่เหมาะสมในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
นอกจากนี้ รมว.ยุติธรรม กล่าวทิ้งท้ายว่า ในช่วงวิกฤติโควิดฯ ประชาชนได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จึงเป็นสาเหตุของการเป็นหนี้ จึงฝากให้แต่ละหน่วยบูรณาการทำงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เน้นการบริหารการจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

สล็อต xo

ความเดือดร้อนหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ทำให้คนไทยได้รับความเดือดร้อนถ้วนหน้า ชาวบ้านที่ไม่รู้กฎหมายหันไปพึ่งกู้เงิน “หนี้นอกระบบ” ถูกกลุ่มนายทุนเอารัดเอาเปรียบทุกรูปแบบ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง เห็นปัญหา สั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนถูกเอาเปรียบและทวงหนี้นอกกฎหมายอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มอบ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ผอ.ศปน.ตร. เป็นผู้ขับเคลื่อน มี พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้ช่วย ผบ.ตร. และรอง ผอ.ศปน.ตร. พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ก.ตร. และรอง ผอ.ศปน.ตร. พล.ต.ท. สมชาย เกาสำราญ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. และเลขานุการ ศปน.ตร.
กำชับให้ทุกหน่วยสืบสวนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ดำเนินคดีผู้มีอิทธิพล ผู้ที่มีพฤติการณ์ให้กู้ยืมเงินผิดกฎหมาย ฉ้อโกงประชาชน เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ทวงหนี้ผิดกฎหมาย ทำสัญญาเอาเปรียบลูกหนี้
พล.ต.อ.ปิยะ ใช้การบังคับใช้กฎหมายมาเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหา “หนี้นอกระบบ” ทำให้มีผลจับกุมรายสำคัญได้ทั่วประเทศ คดีแรกชาวบ้าน อ.คอนสวรรรค์ จ.ชัยภูมิ ร้องเรียนว่ากู้ยืมเงินจากนายทุนในพื้นที่เอาโฉนดที่ดินเป็นหลักค้ำประกัน และได้ลงลายมือชื่อไว้ในสัญญา แต่นายทุนไม่ให้กรอกยอดเงินที่ขอกู้ไว้ในสัญญา คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อเดือนหรือร้อยละ 60 ต่อปี
ตำรวจนำหมายของศาลค้นบ้านเป้าหมายพบโฉนดที่ดิน 17 ฉบับ สัญญาเงินกู้ที่ยึดโฉนด 28 ฉบับ สัญญากู้ยืมเงิน 23 ฉบับ สมุดบัญชีธนาคาร 6 เล่ม เงินสด 50,000 บาท คู่มือจดทะเบียนรถแทรกเตอร์ 2 คัน
พบว่าเป็นทรัพย์สินได้มาโดยมิชอบจากการปล่อย “เงินกู้นอกระบบ” ผิดกฎหมาย
ตำรวจดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งคืนโฉนดที่ดินให้ผู้เสียหาย
อีกคดีนายทุนเงิน กู้ยึดข้าวเปลือกชำระหนี้ของชาวนาในพื้นที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ชาวนารวมตัวร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาลว่า นำที่ดินไปจำนอง โดยชำระหนี้เป็นข้าวเปลือกให้กับเจ้าหนี้ ต่อมาไม่สามารถชำระหนี้ได้ จึงได้ถูกฟ้องบังคับคดี ตำรวจ ภ.จ.ปทุมธานี นำหมายค้นของศาลตรวจค้นบ้านพักเป้าหมาย
พบสำเนาโฉนดที่ดิน 23 ฉบับ สัญญาเงินกู้พร้อมหนังสือมอบอำนาจ 16 ฉบับ สมุดจดบันทึก และสมุดบัญชีเงินกู้ อาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุน 2 กระบอก ตู้เซฟ 1 ตู้ ภายในมีเอกสารจำนวนมาก
พล.ต.อ.ปิยะให้นำเรื่องเข้าคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำ จ.ปทุมธานี ร่วมไกล่เกลี่ยประนอมหนี้โดยความสมัครใจของทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ จนสามารถตกลงกันได้
[NPC5]อีกคดีตำรวจ ภ.จ.ชลบุรี สืบทราบว่า มีขบวนการลักลอบนำรถยนต์ที่เช่าจากทางภาคอีสานนำมาจำหน่ายให้กับนายทุนในพื้นที่ จ.ชลบุรี เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมรถและหนี้นอกระบบ นำหมายค้นของศาลจังหวัดชลบุรีเข้าค้นเป้าหมายพร้อมกัน 3 จุด ตรวจยึดรถยนต์ 44 คัน รถจักร-ยานยนต์ 15 คัน รวม 59 คัน ผู้ต้องหารับว่ารถของกลางเป็นรถที่ร่วมกับพวกจำนำไว้กับผู้ครอบครองรถ โดยคิดค่าบริการและดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมาย

lesphrasesde

Back to top