Home » Archives for September 27, 2021

Day: September 27, 2021

สินทรัพย์ดิจิทัล(Digital Asset) มีอะไรบ้าง

สินทรัพย์ดิจิทัล(Digital Asset) มีอะไรบ้างสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ได้มีเพียงแค่สกุลเงินดิจิทัล หรือเพียงแค่บิทคอยน์เท่านั้นอย่างที่หลายๆคนเข้าใจกันนะครับ จริงๆแล้วมันสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทซึ่งมีกฎหมายรองรับและกำกับควบคุมอย่างเป็นทางการ คือCryptocurrency (สกุลเงินดิจิทัล)Digital TokenInvestment TokenUtility TokenCryptocurrencies (คริปโตเคอร์เรนซี่ สกุลเงินดิจิทัล)คริปโตเคอร์เรนซี่คืออะไร ลงทุนดีมั้ย เครดิตฟรี Cryptocurrency คืออะไร เกี่ยวอะไรกับสินทรัพย์ดิจิทัล ลงทุนดีมั้ยคริปโตเคอร์เรนซี่ (Cryptocurrency) เป็นสินทรัพยดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าหรือซื้อสินค้าและบริการเทียบได้กับเงินสดที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แต่ในขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานหรือธนาคารกลางในประเทศไหนรับรองว่าสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายถึงอย่างไรก็ตามด้วยคุณสมบัติของสกุลเงินดิจิทัลเอง ทำให้ผู้คนเริ่มเห็นว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นแนวโน้มสำหรับการทำธุรกรรมในอนาคตเมื่อคนเริ่มเห็นมูลค่า จึงได้เริ่มมีการเก็งกำไรและร้านค้าบางร้านก็ยอมรับในการใช้สกุลเงินดิจิทัลมาชำระค่าสินค้าและบริการแล้วด้วยตัวอย่างสกุลเงินดิจิทัลที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือ บิทคอยน์ (Bitcoin) ,Ether, หรือ Stable Coin สกุลต่างๆ เช่น…

มารู้จักสินทรัพย์ดิจิทัลกันเถอะ

“สนใจเรื่อง Bitcoin ที่เค้าพูดถึงกัน มันคืออะไรนะ?” “อยากวางแผนลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ที่จะออกมาใหม่ในไทยและต่างประเทศ ต้องรู้อะไรบ้าง?” นักลงทุนหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ Bitcoin หรือ คริปโท มาบ้าง เเละเริ่มเห็นคนรอบข้างพูดถึงกันมากขึ้น บางคนได้กำไรหลายเท่าตัวจากการลงทุนในคริปโทอย่างรวดเร็ว แต่มีหลายคนที่ขาดทุนอย่างหนักเช่นกัน เครดิตฟรี งั้นลองมาทำความเข้าใจกับสินทรัพย์ประเภทนี้ กับ2 เรื่องควรรู้ ก่อนเริ่มลงทุน สินทรัพย์ดิจิทัลสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) คืออะไร“Bitcoin” หรือ “คริปโท” ที่คุณได้ยินบ่อยๆ นั้น ถือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นหน่วยอิเล็คทรอนิกส์ที่แสดงมูลค่าเหมือนกับสินทรัพย์ทั่วไปเพียงแต่จับต้องไม่ได้เท่านั้น โดยคุณสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลได้โดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลาง โดยสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท…

เรื่องน่ำรู้ก่อนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลก็เช่นกัน อันดับแรกเราต้องท าความรู้จักสินค้ำให้ดีเสียก่อน ต้องศึกษาให้เข้าใจถึงรายละเอียด ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมีกี่ประเภทและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนั้นมีอะไรบ้าง อีกทั้งต้องรู้จักคนขำยหรือบริษัทผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลว่าเข้าข่ายที่กฎหมายก าหนดให้ต้องขอใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. หรือไม่หากเข้าข่ายจริง แล้วบริษัทเหล่านั้นได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. แล้วหรือยัง รวมถึงต้อรู้จักกลไกตลำดของ เครดิตฟรี สินทรัพย์ดิจิทัลด้วยว่ามีกระบวนการออกและเสนอขายอย่างไร มีช่องทางในการซื้อขาย เปลี่ยนมืออย่างไรบ้างและที่ส าคัญ ผู้ลงทุนจะต้องรู้ระวังควำมเสี่ยงที่อาจจะมีโอกาสได้รับอีกด้วย สุดท้ายเมื่อผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว ผู้ลงทุนจะต้องรู้ข้อจ ากัด รู้จักขอบเขตในการลงทุนของตนเอง ว่าสามารถลงทุนได้จ านวนเท่าไร พร้อมทั้งหมั่นติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไร หน่วยงานที่ก ากับดูแลมีการประกาศเตือนหรือออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรและประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุนเสมอ สล็อต รู้จักสินค้ำ• คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ…

อะไรคือ สินทรัพย์ดิจิทัล

อะไรคือ สินทรัพย์ดิจิทัล ในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมา กระแสการลงทุนใน “สินทรัพย์ดิจิทัล” (Digital Asset) ได้รับความนิยมและมีผู้ที่สนใจเข้าไปลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะมีความเชื่อว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูง ในเวลาอันรวดเร็ว แต่เนื่องจากเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเรื่องใหม่ ทำให้ต้องทำความเข้าใจให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน ที่ผ่านมา นักลงทุนยังเข้าใจว่าสินทรัพย์ดิจิทัล คือ เงินตราดิจิทัล หรือที่รู้จักกันดีว่า Cryptocurrency (คริปโทเคอร์เรนซี) แต่ความจริงแล้วสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เงินตราดิจิทัลเท่านั้น ยังหมายรวมถึงเหรียญดิจิทัล (Cryptotoken) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โทเคนดิจิทัล (Digital Token) รวมถึงสินทรัพย์ที่เป็นผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลอื่นๆ เครดิตฟรี สำหรับ…

Polkadot อย่างเป็นทางการใน Mainnet เนื่องจากการกำกับดูแลลบสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

Polkadot อย่างเป็นทางการใน Mainnet เนื่องจากการกำกับดูแลลบสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ เครดิตฟรี ตอนนี้ Polkadot เข้าสู่โหมด mainnet อย่างเป็นทางการแล้ว เนื่องจากเครือข่ายได้โยนกุญแจมือจากศูนย์กลางอันสุดท้ายทิ้งไปบล็อกเชน Polkadot ได้รับการกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์และไม่ได้รับอนุญาตหลังจากการตัดสินใจผ่านการกำกับดูแลของชุมชนได้ลบสิทธิ์ผู้ดูแลระบบที่ได้รับจากมูลนิธิ Web3 สล็อต Gavin Wood ผู้ร่วมก่อตั้ง Parity Technologies ผู้พัฒนา Polkadot ทวีตข้อความว่า ข้อเสนอการกำกับดูแลเพื่อลบสิทธิพิเศษของผู้ดูแลระบบถูกตราขึ้นเมื่อเวลา 8.00 น. UTC ของวันที่ 21 กรกฎาคม ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปิดตัว Polkadot ที่แท้จริงPolkadot เปิดใช้งานตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมแต่เริ่มชีวิตในฐานะเครือข่าย…

Back to top