Home » ก.ล.ต.สั่งระงับ Huobi ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ก.ล.ต.สั่งระงับ Huobi ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันนี้ ( 2 เม.ย.64) รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้มีหนังสือไปยังบริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (Huobi) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ให้ส่งแผนการแก้ไขและดำเนินการแก้ไขประเด็น
ความบกพร่องของระบบงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับจากวันที่ 19 มีนาคม 2564 ตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ง Huobi ได้แก้ไขระบบงานและส่งแผนการแก้ไขมายัง ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม2564 แล้ว นั้น

เครดิตฟรี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 พิจารณาแล้วเห็นว่า Huobi ยังไม่สามารถแก้ไขระบบงานที่บกพร่องได้ตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งการดำเนินการของ Huobi ยังมีการดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวต่อไป อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของลูกค้า หรือเป็นการฝ่าฝืน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 กำหนด

สล็อต

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงมีมติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 และดำเนินการแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการมอบหมายงาน ระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า และระบบการเปิดบัญชีและพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า ตามเงื่อนไขที่กำหนด และนำส่งผลการแก้ไขต่อ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564

สล็อตออนไลน์

อย่างไรก็ตาม Huobi จะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในระหว่างถูกระงับการให้บริการดังกล่าว Huobi ต้องจัดให้ลูกค้าสามารถถอนทรัพย์สินได้ตลอดเวลา
การลงทุนต้องมีความรู้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อผลประโยนช์ของนักลงทุนเอง

jumboslot

เราควรวางกลยุทธ์อย่างไรในสถานการณ์แบบนี้

ในช่วงที่ราคาขึ้นมาสูงพอสมควรและมีความผันผวนแบบนี้ การเลือกกลยุทธ์แบบตั้งรับน่าจะดีกว่าการซื้อแบบไล่ราคาแน่นอน ทุกท่านอาจจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการดูแนวรับแนวต้านเพื่อวางกรอบ วางโซนในการซื้อขาย ที่สำคัญเลยคืออยากให้ใช้การทยอยเข้า ออก แบบแบ่งไม้ซื้อดีกว่าการเทหมดหน้าตัก

slot

เหมือนที่หลายคนมักจะทำตามๆกัน อีกหนึ่งคำแนะนำจากเราก็คือการโฟกัสที่ตัวเองมากกว่ามองพอร์ตของคนอื่น อย่าสนใจว่าใครจะได้กำไรง่าย ได้กำไรเร็วแค่ไหน เพราะเค้าอาจจะเข้าตลาดมาก่อนเรา ต้นทุนต่ำกว่าเราก็ได้ เราในฐานะที่เข้ามาใหม่ ต้นทุนแพงกว่า ประสบการณ์น้อยกว่า อย่ามองหญ้าข้างบ้านว่าเขียวกว่าบ้านของเรามั้ยแต่ให้พยายามสร้างพอร์ตของเราให้ดี วันหนึ่งผลลัพธ์ที่ดีหรือหญ้าบ้านเราก็จะเขียวเองตามธรรมชาติครับ

lesphrasesde

Back to top