Home » เทคนิคการวิเคราะห์ NFT การลงทุน NFT ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกรณีศึกษา

เทคนิคการวิเคราะห์ NFT การลงทุน NFT ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกรณีศึกษา

กระแสของ Non-fungible token หรือ NFT ในเดือนที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับจากสังคมอย่างมากมายจนส่งผลให้ผู้คนตระหนักว่านอกจากการลงทุนในหุ้น Cryptocurrency นั้นยังมีช่องทางการลงทุนใหม่เพิ่มเข้ามาอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า NFT

โดยมูลค่าของ NFT นั้นไม่สามารถที่จะประเมินได้อย่างเหมาะสมแต่จะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสิ่งที่คนส่วนใหญ่ “พอใจ” หรือคาดว่าในอนาคตมูลค่าควรจะเป็นเช่นไร ไม่ใช่จากมุมมองส่วนตัวของเราเพียงคนเดียวเท่านั้น

เครดิตฟรี

บทความนี้จึงอยากจะแชร์ความรู้เบื้องต้นในการหาข้อมูลเพื่อนำมาตีความเพื่อหาแนวโน้มของ NFT ว่าอาจจะมีมูลค่าเพิ่มในอนาคต แล้วนำมาเป็นข้อมูลประกอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

การใช้ Decentralized Application หรือ DApp ตรวจสอบหาแนวโน้ม (Trend) ของ NFT
เราจะยกตัวอย่าง DApps ที่ชื่อว่า DAppRadar ที่ได้ทำการ Track Record ข้อมูลของกลุ่ม Decentralized Application ในหลากหลาย Blockchain เช่น Flow, WAX, Ethereum เป็นต้น

สล็อต

NFT ในรูปแบบ Game Items นั้นได้รับความนิยมมาก ส่งผลให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ว่าในความเป็นจริงนั้นเราไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่า DApps ไหน และ Item NFT ใดจะเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจจากสังคม เราจึงอยากจะเสนอมุมมองในแนวทางอื่น ๆ โดยเป็นลักษณะลงทุนผ่านทางบริษัทผู้สร้าง NFT ในรูปแบบทางตรงคือ ผ่าน Token ของบริษัท ในรูปแบบทางอ้อมคือ ลงทุนผ่านทาง Partner ของบริษัทผู้สร้าง NFT เนื่องจากทางบริษัทไม่ได้ออก Token และไม่มีหุ้นให้เราเข้าลงทุน

การลงทุนทางตรง
หมายถึง การที่เราเข้าลงทุน Token โดยตรงจากทางบริษัทหรือเจ้าของ Project ที่ทำการออกในรูปแบบ NFT เช่น Game Items

สล็อตออนไลน์

เราจะยกตัวอย่างของ Decentraland เป็น Game DApps ในรูปแบบ Virtual Reality หรือ โลกเสมือนจริง โดยผู้เล่นแต่ละคนจะเล่นเป็นตัวละครเสมือนตนเอง (Avatar) เข้ามาในอยู่ในโลกเสมือนที่เรียกว่า Decentraland โดยสินทรัพย์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ดิน, เสื้อผ้าจะอยู่ในรูปแบบของ NFT ทั้งหมดซึ่งเราจะซื้อขายโดยใช้ Token ของ Decentraland คือ MANA Token และปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมส่งผลให้ MANA Token มีการปรับตัวสูงขึ้นซึ่งนี้ก็โอกาสสำหรับการลงทุนในรูปแบบหนึ่ง

การลงทุนทางอ้อม
หมายถึง การเข้าลงทุนกับทาง Partner ของบริษัทที่เป็นผู้สร้างสินค้า NFT เนื่องจากไม่มีการออก Token และหุ้นบริษัทออกมาให้ลงทุน

jumboslot

เราจะยกตัวอย่างจาก NBA TopShot นั้นเป็นที่ได้รับความสนใจในตลาดและอ้างอิงตัวเลขจาก DappRadar ที่มี Volume ของการซื้อขายในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึง 14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการในตลาดและมีโอกาศที่จะสร้างผลตอบแทนได้อีกในอนาคต แต่เนื่องจากบริษัทผู้ผลิต Dapper Lab นั้นไม่มี Token หรือหุ้นออกมาทำให้นั้นต้องหันไปลงทุนในบริษัทที่เป็น Partner แทนคือบริษัท Warner Music Group (WMG) ใน Nasdaq, บริษัท Ubisoft (UBSFY) ใน OTC แทน

การนำมุมมองเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมมาปรับใช้ในการลงทุน NFT เพื่อพิจารณาองค์ประกอบของความเป็นไปได้ในการเพิ่มขึ้นของมูลค่า
โดยเราจะนำข้อมูลจากบทความ “คุณค่า” ของ NFT ที่มากกว่า “มูลค่า” ในมุมเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม มาปรับใช้กันครับ ส่วนท่านใดที่ยังไม่เคยอ่านสามารถ

slot

เข้าไปอ่านกันในบทความของ Zipmex นะครับ เราจะนำแนวทางของ Hedonic Value หรือ คุณค่าในเชิงสุนทรียภาพ มาใช้อ้างอิงพร้อมกับนำตัวอย่างงาน NFT มาเป็นกรณีศึกษา

ตัวอย่างที่เราจะมาทำการศึกษากันคือ ภาพ “EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS” ของ ศิลปินนามแฝง Beeple หรือ คุณ Mike Winkelmann ที่ถูกประมูลราคาสูงถึง 69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

lesphrasesde

Back to top