Home » Force Sell ใน Bitcoin Futures สาเหตุที่ราคาผันผวนรุนแรง วิเคราะห์โดย Zipmex

Force Sell ใน Bitcoin Futures สาเหตุที่ราคาผันผวนรุนแรง วิเคราะห์โดย Zipmex

ปัจจุบันการยอมรับของเหล่าสถาบันทางการเงินเข้ามามีบทบาทในคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่าในอดีต ส่งผลให้เกิดทางเลือกใหม่ของการลงทุนด้วยการนำผลิตภัณฑ์การเงินเดิมมาผสมผสานกับสินทรัพย์ใหม่อันร้อนแรงได้แก่ Bitcoin จนเกิดเป็น กองทุน ETF และ สัญญาอนุพันธ์ Futures อิงตามราคา Bitcoin อย่างที่เราทราบกัน แต่เรายังคงไม่ทราบกันว่าความเสี่ยงและข้อจำกัดบางอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ทำให้ราคา Bitcoin ผันผวนรวดเร็วรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา

เครดิตฟรี

ในบทความนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่าง Futures Bitcoin และ Bitcoin ว่าเป็นอย่างไร ไม่ใช่เพื่อต้องการให้เกิดความกลัวหรือความกังวล แต่เพื่อให้เรารู้ลึก รู้จริง และสามารถปรับตัวให้ทันกับโลกการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การมุ่งไปที่ความเสี่ยงก็เหมือนคุณหมอที่พยายามศึกษาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เพื่อจะได้หาทางป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกายและใจเราในอนาคต

คุณลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงที่ควรให้ความสำคัญ

ในส่วนนี้เราจะพานักลงทุนทุกท่านมาดูข้อมูลความเสี่ยงของสินทรัพย์คือ Bitcoin ที่ทางกองทุน ETF นำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์การเงินพร้อมกับให้นิยามคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นความเสี่ยงใดบ้างของสินทรัพย์นี้ที่นักลงลงทุนต้องเผชิญ

สล็อต

‘วอร์เรน บัฟเฟตต์’ ยอมรับลงทุนผิดพลาดแทงหนี้สูญ 1 หมื่นล้านดอลลาร์
ทองคำ vs. Bitcoin ความเหมือนที่แตกต่าง?
เมื่อมังกรครองโลกการชำระเงินดิจิตัล โดย ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

ปัจจัยขับเคลื่อนของราคาแตกต่างกับสินทรัพย์เดิมอย่างหุ้น

Bitcoin มีความผันผวนสูงกว่าสินทรัพย์ชนิดอื่น ส่งผลให้การคาดการณ์การเคลื่อนไหวราคามักจะมี Error ไปบ้าง เพราะเป็นไปตามปริมาณ Demand/Supply และอารมณ์ความโลภความกลัวที่สามารถถูกกระตุ้นให้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็วด้วยหลายสาเหตุปัจจัยอาทิ เช่น นโยบายของทางภาครัฐ อ้างอิงข่าว

สล็อตออนไลน์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2021 ที่ทางสมาคมด้านการเงินของจีน ได้แก่ สมาคมการเงินอินเตอร์เน็ตแห่งชาติจีน, สมาคมธนาคารจีน และ สมาคมด้านการชำระเงินและหักบัญชีจีน ได้มีการออกแถลงการณ์ห้ามมิให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการด้านการชำระเงินให้บริการใด ๆ ทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีได้สร้างปัจจัยเชิงลบที่กระทบต่ออารมณ์นักลงทุนและมีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงจากเหตุไม่คาดฝันForce Sell ใน Bitcoin Futures สาเหตุที่ราคาผันผวนรุนแรง วิเคราะห์โดย Zipmex

จากภาพแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของราคา Bitcoin ภายในวันที่ 19 ซึ่งสูงถึง 31 %

อารมณ์ที่อ่อนไหวของนักลงทุนต่อสินทรัพย์

jumboslot

อ้างอิงจากข้อมูลราคาอดีตที่ผ่านมา Bitcoin นั้นมีความผันผวนสูงและตัวสภาวะตลาดก็มีความ Sensitive ต่อปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะได้รับอิทธิพลจากภาวะทางอารมณ์ของผู้คนที่ตอบรับสื่อต่าง ๆ หรือผู้มีอิทธิพลที่ทำให้เกิดการแกว่งตัวสูงมากในปริมาณการซื้อขายจนเกิดความผันผวนของราคารุนแรงและกระทบต่อมูลค่า Bitcoin ที่ทางกองทุน ETF ถือครองForce Sell ใน Bitcoin Futures สาเหตุที่ราคาผันผวนรุนแรง วิเคราะห์โดย Zipm

ข้อมูลสำหรับการศึกษาวิเคราะห์ย้อนหลังยังมีไม่มากพอ

แม้ว่า Bitcoin จะได้รับการยอมรับจากสังคมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งนักลงทุนส่วนบุคคลและสถาบันยังมีข้อมูล หรือ Data ไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบและประเมินสำหรับการลงทุนในระยะยาว นอกจากนี้ตัวคริปโตเคอร์เรนซีเอง สามารถพัฒนาเติบโตได้อย่างรวดเร็วจนเป็นเหตุให้ยากที่จะปรับความเข้าใจ หรือ ปรับตัวตามอย่างทันท่วงทีต่อการลงทุน
ตัวอย่างข้อจำกัดรวมถึงความเสี่ยงเฉพาะของสัญญา Futures

slot

อัตราทด ( Leverage ) ที่มากเกินไป
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์การเงินที่มีอัตราทด (Leverage) ที่สูง คือ การใช้หลักประกันเพียงจำนวนน้อยในการถือครองสัญญา แต่มูลค่าของสัญญานั้นมากกว่าจำนวนหลักประกันที่วางหลายเท่า แค่เพียงความผันผวนของราคาในสภาวะปกติก็สามารถทำให้นักลงทุนขาดทุนได้อย่างมหาศาล หรือแม้กระทั่งเป็นหนี้ได้เลยก็มี เมื่อนักลงทุนมีการถือครองสถานะในทางตรงกันข้ามทิศทางของราคา เมื่อนำอัตราทดจาก Futures มารวมกับ Bitcoin ที่มีความผันผวนต่อวันที่สูง ทำให้อาจเกิดความเสียหายแบบตั้งตัวไม่ทัน

การวางหลักประกันขั้นต้นแค่บางส่วน ( Initial Margin )
แม้ว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบที่เราคุ้นเคยแต่ก็มีข้อจำกัดใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่ม ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของการวางหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) โดยจะทำการวางขั้นต้นเป็นจำนวน 5-10 % ของมูลค่า ทำให้คนที่ไม่มีความรู้ คิดว่าใช้เงินนิดเดียวก็สามารถหาผลตอบแทนมหาศาลได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่ความเป็นจริงกำลังใช้อัตราทดที่มากเกินไป แค่ราคาผิดทาง 10% เราก็หมดตัวได้แล้ว ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

lesphrasesde

Back to top