Author: lesphrasesde

ทีเอ็มบี แคชทูโก

ทีเอ็มบี แคชทูโก slotxo พิเศษ ลดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ลดทุกเดือน จากดอกเบี้ยปกติ แค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี 5 ครั้ง/เดือน + สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) พร้อมวงเงินอนุมัติสูงถึง 1.5 ล้านบาท ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยจะมีผลในเดือนถัดไปหลังปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน xoslot เพราะคุณต้องได้มากกว่า สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร รับดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี ตลอด 3 เดือนแรก รายละเอียดวงเงินอนุมัติวงเงินอนุมัติระหว่าง 15,000…

สินเชื่อทีเอ็มบี บ้านใหม่ บ้านมือสอง

สินเชื่อทีเอ็มบี บ้านใหม่ บ้านมือสอง slotxo วงเงินอนุมัติวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท1.1 กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาทวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อจาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ( คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อ )วงเงินสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อจากโครงการทั่วไป1.2 กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ…

4 เรื่องต้องรู้ ก่อนขอสินเชื่อ

4 เรื่องต้องรู้ ก่อนขอสินเชื่อ slotxo เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวง โดยศึกษาเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าการสมัครสินเชื่อของคุณจะราบรื่นไร้ปัญหาผู้สมัครสินเชื่อต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำสูงสุด 35 ปี) ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปีคุณจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดประมาณ 80-90% ของราคาประเมิน หรือ 100% ของยอดสินเชื่อที่เหลือหากเป็นกรณีทำ รีไฟแนนซ์ xoslot ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อยื่นคำขอสินเชื่อที่สาขาธนาคารคุณสามารถยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบได้ที่สาขาธนาคารที่คุณสะดวก เจ้าหน้าที่จะพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นจากข้อมูลของคุณ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินอื่นๆ เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชำระคืนเงินกู้ของคุณส่งใบคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบเพื่อรอการพิจารณาอนุมัติเจ้าหน้าที่สาขาจะส่งใบคำขอสินเชื่อของคุณพร้อมเอกสารประกอบคำขอสินเชื่อไปที่ศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อคุณสมบัติผู้ขอกู้ประวัติทางการเงินความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อประเภทและมูลค่าของหลักประกันเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินหลักทรัพย์จะติดต่อคุณเพื่อนัดหมายเข้าไปประเมินมูลค่าหลักประกัน…

สินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อย

สินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อย slotxo จุดเด่นสินเชื่อ มั่นใจกับ 2 ทางเลือก ที่ตอบโจทย์ตรงใจ สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ (เงินกู้) และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (เงินทุนหมุนเวียน) xoslot วงเงินพร้อมใช้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาท – 2,000,000 บาทสินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินทันทีสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์อนุมัติเบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ทชำระคืนสบายสินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ผ่อนชำระคงที่ตลอดอายุสัญญา แบบลดต้นลดดอก สูงสุด 5 ปี เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ไม่มีดอกเบี้ยสมัครง่ายสำหรับบุคคลธรรมดาที่ดำเนินธุรกิจรายย่อย…

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ slotxo เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์กับสินเชื่อบุคคล บัวหลวงสุขใจ สำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ* *สอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333 xoslot วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันใจวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนของคุณทันทีชำระคืนสบายๆ สูงสุด 60 เดือนผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆ กันทุกเดือนสะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยากคล่องตัวยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันค่าธรรมเนียมฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการค่าอากรแสตมป์ 0.05%…

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ slotxo เพื่อเป็นค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำธุรกิจภายใต้ตราหรือเครื่องหมายการค้า/บริการของเจ้าของแฟรนไชส์ xoslot รายละเอียดสินเชื่อจำนวนเงินให้กู้รายละไม่เกินมูลค่าของสัญญาที่เจ้าของแฟรนไชส์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำธุรกิจ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1.0 ล้านบาท/รายอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ประเภทเงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปีประเภทเงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 7 ปีกรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันให้มีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปีรายละเอียดการสมัครคุณสมบัติเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมกับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปีเป็นผู้รับสิทธิในการเข้าร่วมทำธุรกิจในการจำหน่ายสินค้า/บริการภายใต้ตราหรือเครื่องหมายการค้า/บริการของเจ้าของแฟรนไชส์หรือผู้ให้สิทธิที่ทำ MOU กับธนาคารมีสถานที่ประกอบการ/ทำเลที่ตั้งมีความเหมาะสมต้องผ่านการอบรมจากเจ้าของแฟรนไชส์หรือผู้ให้สิทธิมีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกประเภทใดประเภทหนึ่ง ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงินและควรใช้บริการ Mobile Banking…

สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์

สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ slotxo เพื่อเป็นเงินทุน หรือเงินหมุนเวียนในกิจการของสหกรณ์รายละเอียดสินเชื่อจำนวนเงินให้กู้ให้กู้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระคืน โดยแบ่งเป็นลูกค้ารายใหม่ หรือลูกค้าที่ใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคารมาน้อยกว่า 1 ปี วงเงินให้กู้สูงสุดได้ ไม่เกินรายละ 250 ล้านบาทลูกค้ารายเดิม ที่ใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคารมาไม่น้อยกว่า 1 ปี วงเงินให้กู้สูงสุด ไม่เกิน รายละ 2,000 ล้านบาททั้งนี้ วงเงินให้กู้รวมที่มีกับธนาคาร (Total Exposure) ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนของสหกรณ์ และวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันที่สหกรณ์ได้ก่อหนี้และภาระผูกพันไปแล้วรวมกับวงเงินที่ขอกู้ครั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ xoslot อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดประเภทสินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะสั้น เช่น เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงินวงเงินกู้ระยะยาวรายละเอียดการสมัครคุณสมบัติเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์…

สินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู

สินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู slotxo เพื่อข้าราชการครู นำไปชำระหนี้ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนเสริมเพิ่มอาชีพ เพื่อให้ครูปราศจากหนี้สิน สามารถอุทิศเวลาให้กับการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ xoslot คุณสมบัติกลุ่มมีสมาชิกเป็นครู ที่หน่วยงานต้นสังกัดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอ/จังหวัดเดียวกัน จำนวนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปรวมตัวกัน และมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องมีคณะกรรมการบริหารมีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน กำหนดเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และการพ้นสภาพการเป็นสมาชิกของกลุ่มใหญ่อย่างชัดเจนมีเงินกองทุนสำรองภายในกลุ่มจากการออมร่วมกันของสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนมีแนวทาง/มาตรการ/วิธีการ/โครงการ/แผนงานในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในกลุ่มให้ดีขึ้นทั้งนี้ สมาชิกออมเงินสัจจะเข้ากองทุนสำรองของกลุ่มใหญ่ จำนวนเท่ากันทุกเดือน โดยมีการจัดทำทะเบียนคุมการรับฝากของสมาชิกคุณสมบัติผู้กู้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นสมาชิกในกลุ่มที่สมัครเป็นสมาชิกโครงการกับธนาคารมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้อายุผู้กู้ต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลา ดังนี้– ไม่เกิน 65 ปี หรือ– เกิน 65 ปี…

สินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

สินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน slotxo เพื่อข้าราชการครู นำไปชำระหนี้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติ ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างวินัยการออม xoslot คุณสมบัติผู้กู้เป็นข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ และมีกิจกรรมเงินออมกับธนาคารออมสินตลอดอายุสัญญามีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้อายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 60 ปีมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายวัตถุประสงค์การกู้เงินเพื่อนำไปชำระหนี้สินที่มีหลักฐานชัดเจน เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน หนี้บุคคลภายนอก หนี้สวัสดิการร้านค้า ฯลฯจำนวนเงินให้กู้ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถชำระคืน ไม่เกินรายละ 700,000 บาท และเงินผ่อนชำระรายเดือนไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินวิทยฐานะที่ได้รับในแต่ละเดือนระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญาอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดหลักประกันการกู้เงินบุคคลค้ำประกัน จำนวน 3…

สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท สำหรับกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง

สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท สำหรับกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง slotxo เพื่อเป็นเงินทุน และ/หรือเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม และสมาชิก ธนาคารออมสินยินดี สนับสนุนกลุ่มชาวบ้านที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยการให้บริการสินเชื่อพัฒนาชนบท ไม่ว่าจะนำไปช่วยเหลือทางด้านการศึกษา สาธารณสุข อาชีพ และความเป็นอยู่ของชุมชนต่างๆปรับปรุง หรือขยายกิจกรรมที่ทำอยู่เดิมลงทุนใหม่ในกิจกรรมเพื่อการผลิต หรือการค้าลงทุนในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์และมีแผนการ จัดเก็บเงินจากผู้ได้รับประโยชน์เพื่อใช้คืนเงินกู้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม หรือสมาชิก xoslot รายละเอียดสินเชื่อจำนวนเงินให้กู้ให้กู้ประเภทเงินกู้ระยะยาว (LT) และ/หรือประเภทเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ตามความเหมาะสมกับกองทุน โดยให้พิจารณาตามแผนงานโครงการและความสามารถในการชำระคืน ดังนี้ วงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท ให้คณะกรรมการกองทุนทุกคนค้ำประกัน วงเงินกู้เกิน 3,000,000 บาท…

Back to top