Home » รัฐบาล

Tag: รัฐบาล

ฐานะการคลังของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2563

ฐานะการคลังของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2563 slotxo หลังจาก พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2563 ส่งผลให้ยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในเดือนพฤษภาคม 2563 เริ่มปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 186,625 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 14,850 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.65% ขณะที่รายได้นำส่งคลังยังปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยในเดือนนี้มีรายได้นำส่งคลัง 133,528 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 72,564 ล้านบาท หรือลดลง 42.24% ทำให้ดุลเงินในงบประมาณขาดดุล 53,097 ล้านบาท เมื่อนำไปรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่เกินดุล 41,886 ล้านบาท…

รัฐบาลถังแตกจริงไหม? เข้าใจหนี้สาธารณะประเทศไทย 101 กับ ‘แพตริเซีย มงคลวนิช’

รัฐบาลถังแตกจริงไหม? เข้าใจหนี้สาธารณะประเทศไทย 101 กับ ‘แพตริเซีย มงคลวนิช’ slotxo หนี้สาธารณะสูงเท่าไหร่? = รัฐบาลถังแตกถ้าใครตามข่าวกันต่อเนื่อง ยังจำกันได้ไหมนะ ในช่วงการระบาด COVID-19 มีข่าวการกู้เงินของรัฐบาลจำนวน 1 ล้านล้านบาท ผ่าน พ.ร.ก.พิเศษ เพื่อเอามาพยุงเศรษฐกิจไม่ให้พังทลายจากการที่กิจกรรมต่างๆ หยุดชะงัก และขอไล่เรียงย้อนกลับไปหน่อย – นับตั้งแต่การเข้ามาบริหารประเทศของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ได้มีการกู้เงินชดเชยขาดดุลงบประมาณปี พ.ศ.2558-2564 จำนวน 3.285 ล้านล้านบาทไปแล้ว xoslot แน่นอนว่าทันทีที่พรก.พิเศษผ่านสภาฯ…

Back to top