Home » สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข

Tag: สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข slotxo ยื่นคำขอกู้ และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้ เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหมายเหตุ : เป็นการกู้ภายใต้หลักประกันประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด อาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัยไม่เกิน 2 คูหา และต้องมีพื้นที่พักอาศัยไม่น้อยกว่าร้อยละ…

Back to top