Home » เงินกู้

Tag: เงินกู้

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน slotxo เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล เลือกใช้จ่ายในวงเงินสูงกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ให้คุณผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอกแก่ บุคลากรขององค์กร หรือหน่วยงานที่มีการลงนามบันทึกการให้บริการสินเชื่อสวัสดิการเท่านั้น xoslot ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันห้าร้อยก็เปิดบัญชีได้อัตราดอกเบี้ยต่ำรับผลตอบแทนสูงวงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 1,500,000 บาทวงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 25 เท่าของรายได้ต่อเดือนหรือสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาทสำหรับทุกการใช้จ่ายรับเงินคืนผ่อนชำระสบายๆ แบบลดต้นลดดอกผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก นานสูงสุดถึง 12 ปีรับเครดิตเงินคืนไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ (สำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร)จ่ายเบี้ย 9 ปี คุ้มครองชีวิต 15 ปีรับฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีแรก (สำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร)คุ้มครองทันทีที่ธนาคารโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้เงื่อนไขผู้สมัครเป็นข้าราชการทหาร หรือ ข้าราชการ ของหน่วยงานที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ…

ทีเอ็มบี แคชทูโก

ทีเอ็มบี แคชทูโก slotxo พิเศษ ลดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ลดทุกเดือน จากดอกเบี้ยปกติ แค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี 5 ครั้ง/เดือน + สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) พร้อมวงเงินอนุมัติสูงถึง 1.5 ล้านบาท ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยจะมีผลในเดือนถัดไปหลังปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน xoslot เพราะคุณต้องได้มากกว่า สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร รับดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี ตลอด 3 เดือนแรก รายละเอียดวงเงินอนุมัติวงเงินอนุมัติระหว่าง 15,000…

4 เรื่องต้องรู้ ก่อนขอสินเชื่อ

4 เรื่องต้องรู้ ก่อนขอสินเชื่อ slotxo เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวง โดยศึกษาเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าการสมัครสินเชื่อของคุณจะราบรื่นไร้ปัญหาผู้สมัครสินเชื่อต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำสูงสุด 35 ปี) ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปีคุณจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดประมาณ 80-90% ของราคาประเมิน หรือ 100% ของยอดสินเชื่อที่เหลือหากเป็นกรณีทำ รีไฟแนนซ์ xoslot ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อยื่นคำขอสินเชื่อที่สาขาธนาคารคุณสามารถยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบได้ที่สาขาธนาคารที่คุณสะดวก เจ้าหน้าที่จะพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นจากข้อมูลของคุณ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินอื่นๆ เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชำระคืนเงินกู้ของคุณส่งใบคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบเพื่อรอการพิจารณาอนุมัติเจ้าหน้าที่สาขาจะส่งใบคำขอสินเชื่อของคุณพร้อมเอกสารประกอบคำขอสินเชื่อไปที่ศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อคุณสมบัติผู้ขอกู้ประวัติทางการเงินความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อประเภทและมูลค่าของหลักประกันเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินหลักทรัพย์จะติดต่อคุณเพื่อนัดหมายเข้าไปประเมินมูลค่าหลักประกัน…

สินเชื่อออมสุขใจ

สินเชื่อออมสุขใจ slotxo เพื่อเป็นเงินทุน เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ชำระหนี้สินอื่นๆ xoslot รายละเอียดสินเชื่อจำนวนเงินให้กู้ให้กู้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระคืนให้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินออม ณ วันที่ยื่นกู้แต่ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ดังนี้ฝากเป็นรายวัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และไม่น้อยกว่า 90 วัน วงเงินกู้สูงสด 50,000 บาทฝากเป็นรายสัปดาห์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่น้อยกว่า 24 สัปดาห์ วงเงินกู้สูงสด 100,000 บาทฝากเป็นรายเดือน…

สินเชื่อประชาชนสุขใจ

สินเชื่อประชาชนสุขใจ slotxo เพื่อเป็นเงินทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดแทนการใช้หนี้นอกระบบรายละเอียดสินเชื่อจำนวนเงินให้กู้ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย xoslot อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนการชำระคืนเงินกู้ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)วิธีการคำนวณการชำระคืนงินกู้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนการคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)รายละเอียดการสมัครคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย…

พรอมิสผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล

พรอมิสผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล slotxo พรอมิส เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล อนุมัติภายใน 1-5 วันทำการ ด้วยความที่เป็นการกู้เงินดอกเบี้ยถูกต้องภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงเป็นสินเชื่อที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก xoslot สินเชื่อบุคคล ไม่มีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันก็กู้ได้สะดวกสบาย สมัครง่าย และหมดปัญหาเรื่องกู้เงินไม่มีคนค้ำ เพราะเราเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ใดๆ ก็สามารถใช้บริการได้ ให้วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าใหม่ที่กำลังมองหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ พรอมิสเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 24% – อัตราสูงสุด 25% ต่อปี โดยแบ่งเป็นดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-10% ต่อปี…

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส คืออะไร? เหมาะกับใคร?

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส คืออะไร? เหมาะกับใคร? slotxo ไขข้อสงสัยและเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลกับบัตรกดเงินสด หลายคนมักเข้าใจผิดว่าสินเชื่อส่วนบุคคลกับบัตรกดเงินสดว่าเป็นสินเชื่อคนละประเภท ซึ่งความเป็นจริงทั้งคู่ก็ถูกจัดอยู่ในสินเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกัน แต่ต่างตรงที่มีบัตรกับไม่มีบัตร แล้วสินเชื่อส่วนบุคคลแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ใครที่สามารถขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสได้ คนที่กำลังสงสัยเราไปหาคำตอบพร้อมกันครับ xoslot สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีบัตรเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเงินกู้อเนกประสงค์ที่สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายตามความต้องการ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อผ่านการอนุมัติแล้วสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง ไม่ต้องใช้บัตรกดเงินสด สามารถใช้จ่ายหรือโอนผ่านแอพธนาคารต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาไปกดเงินจากตู้ ATM อีกทั้งลูกค้ายังสามารถขอรับบริการหักชำระผ่านบัญชีเงินเดือนได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะลืมชำระรายเดือน และยังสามารถวางแผนการชำระเงินได้ จึงทำให้คุณลูกค้ามีประวัติทางการเงินที่ดีอีกด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลแบบมีบัตร หรือ บัตรกดเงินสดเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความสะดวกสบายแก่ลูกค้า ด้วยการใช้บัตรเพื่อกดเงินสดออกจากตู้ตามจุดให้บริการต่างๆ แต่ในปัจจุบันคนหันมาใช้บริการผ่านแอพธนาคารมากยิ่งขึ้น ทำให้บัตรกดเงินสดไม่สะดวกสบายเหมือนแต่ก่อน อีกทั้งยังสร้างความยุ่งยากมากยิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้งาน โดยเฉพาะเวลาต้องการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือโอนเงินสด นอกจากนี้อาจโดนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการกดเงินสดแต่ละครั้ง และถ้าหากไม่มีวินัยทางการเงินที่ดีพอ อาจก่อให้เกิดหนี้สะสมโดยไม่รู้ตัวสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสเหมาะกับใครดังนั้นเมื่อคุณลูกค้ามีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้เงินก้อน ขอแนะนำสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส…

สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan slotxo สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan สมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน บอกความต้องการของคุณ อยากผ่อนเท่าใด อยากชำระรายเดือนวันใด รู้ผลอนุมัติเร็วไม่ต้องรอนาน xoslot การขอสินเชื่อ Your Loanวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บาทผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 60 งวด สำหรับรายเดือน หรือ 130 งวดสำหรับรายสองสัปดาห์ชำระคืนธนาคารเป็นงวดรายเดือน หรือรายสองสัปดาห์คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเอกสารประกอบการสมัครเอกสารยืนยันตัวตนบัตรประจำตัวประชาชนเอกสารประกอบการสมัครสำหรับพนักงานประจำสลิปเงินเดือนปัจจุบัน (สำหรับพนักงานประจำ)เอกสารประกอบการสมัครสำหรับเจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระเอกสารยืนยันรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)ใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (เต็มเดือน)หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้เอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีจดทะเบียน)เอกสารที่ออกจากทางราชการเพื่อยืนยันการทำธุรกิจ…

สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ SCB

สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ SCB slotxo รายละเอียดสินเชื่อบ้าน หากคุณฝันอยากมีบ้าน ความฝันของคุณเป็นจริงได้ไม่ยาก ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมให้คำปรึกษา และมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดให้คุณ เพื่อให้คุณ และครอบครัวมีความสุขในบ้านที่อบอุ่น ด้วยวงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน และอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษทั้งแบบคงที่ และแบบลอยตัว เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด xoslot เลือกได้ตามใจคุณสินเชื่อบ้านใหม่ ให้อิสระในการเลือกดอกเบี้ย และรูปแบบการผ่อนที่ตอบสนอง lifestyle ของคุณ ทั้งดอกเบี้ยคงที่ ดอกเบี้ยลอยตัว เพื่อให้คุณวางแผนการเงินได้ตามที่คุณต้องการผ่อนสบายผ่อนสบายแบบ ลดต้น ลดดอก กับระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปีอนุมัติรวดเร็วทราบผลอนุมัติ วงเงินอนุมัติ…

กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์ สินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลัง

กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์ สินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลัง slotxo ให้บริการสินเชื่อสินค้าคงคลังแก่ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่ต้องสั่งซื้อรถยนต์ไว้รอจำหน่ายให้ลูกค้า xoslot รูปแบบการให้บริการผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเปิดวงเงินสินเชื่อ เพื่อใช้สั่งซื้อรถยนต์ โดยรูปแบบของสัญญาจะเป็นการเช่าทรัพย์สินเพื่อใช้แสดงไว้รอการขาย (Inventory Finance – Rental scheme)โดยทั่วไปกำหนดการให้สินเชื่อที่ร้อยละ 100 ของราคาต้นทุนขายรถยนต์ (Ex-factory wholesale value including all taxes)อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับ MOR ซึ่งผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จะชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ในรูปของค่าเช่าทรัพย์สิน (รถที่สต๊อก) ที่ใช้แสดงไว้รอการขายระยะเวลาของการใช้สินเชื่อโดยทั่วไปกำหนดไว้ไม่เกิน 120 วัน (ระยะเวลาการสต๊อกรถยนต์ของผู้แทนจำหน่ายโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 45 วัน)จุดเด่นที่สร้างความแตกต่างสะดวกรวดเร็วในการเบิกใช้วงเงิน…

Back to top