Home » Index Funds

Tag: Index Funds

เพิ่ม PINT ให้กับโทเค็นดัชนีใหม่ของ Polkadot: ลงทะเบียนโครงการชั้นนำหกโครงการ

เพิ่ม PINT ให้กับโทเค็นดัชนีใหม่ของ Polkadot: ลงทะเบียนโครงการชั้นนำหกโครงการ เครดิตฟรี โครงการชั้นนำ 6 โครงการของ Polkadot ได้ยกมือขึ้นเพื่อนำเสนอใน Polkadot Index Network Token และนั่งอยู่ในสภาร่างรัฐธรรมนูญซอร์สโค้ดสำหรับ Polkadot Index Network Token หรือ PINT ที่จะเกิดขึ้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว โดยมีโครงการกว่าครึ่งโหลที่ยกมือขึ้นเพื่อรวมไว้ในดัชนี สล็อต โครงการได้สรุปแผนงานสี่เฟสที่คาดว่าจะสิ้นสุดในการเปิดตัว mainnet ภายในสามเดือนตาม ประกาศ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา โครงการชั้นนำ 6 แห่งของ Polkadot…

Back to top